Bruger ældre milliard til klippekort: Mere rengøring og personlige valg til ældre

Velfærd

25/02/2016 14:52

Nick Allentoft

Hjemmeboende svage ældre får mere rengøring, og ældre på plejehjem et personligt valg med nyt klippekort. Værdigheds-milliarden er fordelt i Aarhus.

Rådmand Jette Skive er sammen med partierne bag budget-forliget i Aarhus Kommune blevet enige om en fordeling af Regeringens værdigheds-milliard.

De ældre i Aarhus kan se frem til en varig forbedring af værdigheden med 26 mio. kr. årligt for de kommende fire år. I 2016 bliver der desuden nogle engangsinitiativer, da kommunen råder over flere penge i år.

- Jeg er virkelig glad på ældre menneskers vegne, for nu kan vi løfte serviceniveauet i Aarhus. Både hjemmeboende ældre og ældre på plejehjem får fremover tilbudt rengøring hver 2. uge frem for hver 3. uge. Samtidig giver et klippekort til ældre på plejehjem dem et personligt valg, hvor de for eksempel kan få ledsagelse til at besøge familie eller andre oplevelser, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

- Vi skal væk fra institutionspræget plejeboliger. Derfor er jeg også glad for, at vi kan gøre endnu flere plejehjem mere hjemlige, som vi allerede er godt i gang med. Samtidig er Aarhus en demensvenlig kommune, og vi vil implementere flere af Demensalliancens anbefalinger. Derfor øger vi pårørendesamarbejde og samarbejdet med praktiserende læger om forebyggelse, siger Jette Skive.

- Jeg er glad for, at vi i Sundhed og Omsorg er lykkedes med at fastholde penge til et varigt løft af ældreområdet. Men jeg er samtidig forundret over, at et flertal i byrådet har besluttet, at alle pengene fra Regeringen fremover ikke skal gå til ældreområdet. Det er jeg ked af. Men penge er penge, og nu ser vi frem til at gøre noget konkret for borgerne sporenstregs på de områder, hvor vi dels kan øge værdigheden for de ældre, og hvor det passer sammen med vores strategi, siger Jette Skive.

 

Mere personale

Mange indsatser er blevet prioriteret, og det handler også om ansættelse af mere personale. Dels på alle plejehjem så personalet bedre kan imødekomme borgeres forskellige døgnrytme. Og dels fra 2017 hvor der bliver ansat mere personale ved spidsbelastningstidspunkter for eksempel omkring måltider. Desuden bliver der ansat flere sygeplejersker og terapeuter, som skal hjælpe i hjemmeplejen med de mere komplekse problemer.

De mere komplekse sygeplejeopgaver i kommunen betyder også, at Sundhed og Omsorg ansætter en medarbejder i alle 7 områder i kommunen, som skal øge fagligheden og sikre borgerne endnu bedre forløb, når man skifter behandling egen læge, sygehus og kommune.

Der bliver også brugt penge på at mindske ensomheden blandt ældre og tilbudt samtaler for at skabe en værdig død. Et callcenter bliver etableret for ensomme og mennesker med fysisk og psykisk handicap for at øge mulighederne for at skabe samvær, blandt andet virtuelt samvær.

En tandplan skal desuden modvirke dårlig tandhygiejne, og der oprettes permanent sygeplejedækning på Vintervej til ældre handicappede, som mindsker skiftende personale

Et stigende antal ældre handicappede har behov for mere hjælp, og derfor bruges penge på en mere værdig pleje i 2016. I budget 2017 forventer Sundhed og Omsorg en ændret budgetmodel, som tager højde for de stigende udgifter.

Sammen med udmøntningen af pengene skal byrådet på deres næste møde vedtage en værdighedspolitik. Politikken tager udgangspunkt i den strategi, som Sundhed og Omsorg i forvejen arbejder efter, hvor de tre centrale elementer er: Vi er sammen, Jeg bestemmer selv og Hjælp mig, så jeg kan klare mig selv.

 

Mest Læste

Annonce