Flere boliger til socialt udsatte

12/10/2012 11:03

Niels Buch Johannsen

Aarhus får et mødrekollegium for unge, sårbare mødre. Det vedtog byrådet onsdag. Kollegiet er blot det seneste i en lang række af boligprojekter, der skal imødegå det stigende behov for boliger på det sociale område. I de kommende år vil både udsatte børnefamilier, hjemløse og mennesker med handicap og psykisk sygdom få flere, nye boligtilbud.

Aarhus Byråd gav onsdag grønt lys for, at Socialforvaltningen kan etablere et mødrekollegium for unge, sårbare mødre, der har behov for socialfaglig støtte og vejledning i forhold til deres barn og uddan- nelse. Kollegiet vil blive tilknyttet et nyt, alment ungdomsboligbyggeri i Hasle, så mødrene kan indgå i et ressourcestærkt fællesskab.

Samme inklusionstanke gør sig gældende for Storbylandsbyen, der blev vedtaget af byrådet i september. Storbylandsbyen, der vil bestå af 40 nye boliger i Tilst, skal både rumme hjemløse og ressourceper- soner, som anvises bolig gennem boligforeningen på almindelige vil- kår.

Mødrekollegiet og Storbylandsbyen, som begge etableres i et samar- bejde med Østjysk Boligadministration, er de to seneste skud på stammen, når det gælder flere, nye boliger til socialt udsatte. Råd- mand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Hans Halvorsen fremhæver den høje byggeaktivitet på det sociale område i de kommende år.

”Hjemløse, akut boligsøgende, psykisk syge og handicappede. I alle grupper oplever vi et voldsomt behov for en bolig, og efterspørgslen er stigende. Det skal vi imødegå, for vi kan ikke være bekendt, at sår- bare mennesker ikke har en god og tryg bolig. Derfor er vi i fuldtsving med at bygge og ombygge mange steder i byen, og det arbejde vil stå på i de næste mange år,” siger Hans Halvorsen.

Socialforvaltningen er i gang med at overtage omkring 100 tomme ældreboliger fra Sundhed og Omsorg. Boligerne vil blive ombygget til specialboliger, blandt andet til handicappede, som et led i at afvikle ventelisten på voksenhandicapområdet. Desuden vil Socialforvaltnin- gen bygge nye handicapboliger.

”De boligsøgende på handicapområdet vil være i fokus i de kommende år, men vi stopper ikke der. Socialforvaltningen er ved at indrette skæve boliger til hjemløse og boformspladser til unge udviklings- hæmmede. Desuden er vi i løbende dialog med boligforeningerne for at få flere, egnede boliger til de akutte boligsøgende og startboliger for unge. Bygningsområdet er præget af høj aktivitet, og jeg har en forventning om, at vi vil se endnu flere boligprojekter på det sociale område i de kommende år,” siger Hans Halvorsen.

Mest Læste

Annonce