Forstærket samarbejde øger trivslen

05/12/2012 14:58

Niels Buch Johannsen

Det øger trivslen, når lærerne er gode til at samarbejde i teams. Derfor bliver et succesfuldt pilotprojekt med fokus på det der virker i teamsamarbejdet nu tilbudt til alle aarhusianske folkeskoler.

Når teamsamarbejdet virker, løfter det undervisningen, giver bedre trivsel og mindre nedslidning blandt lærerne - og dermed en bedre arbejdsplads, siger chef for HR, Kommunikation & Trivsel i Børn og Unge, Hans Minor Vedel.

”Det har stor betydning for trivslen og den undervisning, man kan levere, at man kan sætter sig selv fagligt i spil på arbejdspladsen og i teamet. Det hjælper projektet med til at sikre, og samtidig styrker det i sig selv det gode samarbejde mellem kolleger,” siger Hans Minor Vedel.

Satsningen er resultat af et tæt samarbejde mellem Aarhus Skolelederforening, Århus Lærerforening samt Børn og Unge, Aarhus Kommune. Samarbejdet har i høj grad været med til at skabe fundamentet for at rette fokus på udvikling af teamsamarbejdet. Afsættet er et pilotprojekt på tre aarhusianske folkeskoler, hvor faglige redskaber er blevet testet over en 1½-årig periode.

Både lærer- og ledelsesteam har arbejdet med en professionalisering af teamsamarbejdet. Teammedlemmernes forskellighed – personligt som fagligt – er i højere grad blevet bragt frem i teamsamarbejdet til gavn for kvaliteten af undervisningen. ”Plejer” er blevet udfordret, når teammedlemmerne har sat spørgsmål ved den daglige tænkning. Det har resulteret i flere didaktiske og pædagogiske diskussioner.

Derfor bliver erfaringerne nu bredt ud og der bliver endnu engang taget fat i teamudviklingen i et nyt forløb. Der skal igen arbejdes indgående med teamene ligesom 50 teamkoordinatorer tilbydes et uddannelsesforløb. Teamkoordinatorerne er netop tiltænkt en væsentlig rolle, da de er nøglepersoner, når det handler om at få både faglighed og samarbejde sat på dagsordenen.

Formand for Århus Lærerforening Søren Aakjær er glad for tiltaget.

"Det er afgørende, at der er plads til at udvikle arbejdsmiljøet, selvom tiden er præget af besparelser" siger han.

Ud over det nye forløb bliver der afviklet to gange to dagsseminarer, hvor alle tillidsvalgte, arbejdsmiljørepræsentanter og teamkoordinatorer blandt lærere sammen med ledelserne på byens skoler er inviteret. Projektet har fået midler til at gennemføre de to dage fra KL og Lærernes Centralorganisation (LC).  

Mest Læste

Annonce