Grøn vækst med klimatilpasning ved en skillevej

Bæredygtighed

26/03/2014 10:08

Freja Eriksen

Rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz vil understøtte den grønne vækst med projekter til klimatilpasning. Det skal derfor fortsat være muligt at finansiere projekter til klimatilpasning via spildevandstaksterne, mener han.

I Aarhus Kommune bliver der for øjeblikket arbejdet med to større klimatilpasningsprojekter. Begge er eksempler på, at man forebygger oversvømmelse samtidig med, at der bliver skabt vækst. Projekterne finansieres 100 pct. via spildevandstaksten, idet projekterne håndterer ”spildevand” i form af ”tag- og overfladevand” under skybrud.

Aftalen mellem regeringen og KL for økonomien for 2013 åbnede for, at der kunne investeres 2,5 milliarder kr. i klimatilpasning i Danmark finansieret via spildevandstaksterne.  Men ifølge lovgivningen på området bliver det fra 2015 obligatorisk, at kommunerne skal betale mindst 25 pct. af sådanne projekter.

Færre projekter

Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, påpeger, at ændringen kan betyde, at der bliver iværksat færre klimatilpasningsprojekter.

”Jeg kan frygte, at en delvis skattefinansiering af klimatilpasningen for skybrud vil være en stopklods for nogle projekter. På landsplan er der i 2013 og 2014 kun lavet få klimatilpasningsprojekter svarende til nogle få procent af de 2,5 mia. kr., som det var hensigten at anvende alene i 2013. Jeg anbefaler, at forlænge muligheden for 100 pct. takstfinansiering i tre år eller som minimum indtil der er lavet projekter for den oprindelige politiske ramme på 2,5 milliarder kr.,” siger Kristian Würtz og fortsætter:

”Herefter kan det afklares, om denne finansieringsform skal være permanent. I praksis havde kommuner og spildevandsforsyninger kun få måneder til at udvikle projekter og anlægge dem i marken. Der har ganske enkelt ikke været tid til arbejdet. Behovet for klimatilpasning og for at understøtte den grønne vækstdagsorden er der imidlertid stadig.”

Mindre risiko for skader

På Europaplads – hvor Aarhus Å løber ud i havnen – anlægger kommunen en sluse med pumper, som forebygger oversvømmelse af Aarhus Midtby. I Lystrup omlægger kommunen og Aarhus Vand A/S veje og grønne områder, så vand fra skybrud fremover kan ledes væk på en sådan måde at risikoen for, at vandet laver skader på eller helt ødelægger f.eks. boliger og infrastruktur, bliver langt mindre.

Kortlægning viser, at der er mange andre områder i Aarhus, som er oversvømmelsestruede. Der er derfor et stort potentiale for at skabe vækst gennem klimatilpasningsprojekter i de kommende år. Et forslag til en plan er på vej til byrådet.

Mest Læste

Annonce