Kaffe med mælk og medborgerskab

Velfærd

05/09/2013 14:08

Freja Eriksen

Caféerne på Aarhus Kommunes 36 lokalcentre kan blive kraftcentre for fællesskabet i lokalområderne.

Et forslag fra rådmand Dorthe Laustsen (SF), Sundhed og Omsorg, om at udvide det tværkommunale samarbejde på en lang række områder, med afsæt i caféerne, har fået en meget positiv modtagelse i såvel de øvrige magistratsafdelinger som i Ældrerådet og de øvrige råd, der vil blive medspillere i et kommende samarbejde.

Fælles mødesteder

Rådmand Dorthe Laustsen ser forslaget om at skabe nye fælles løsninger omkring lokalcentrene som en Aladdinshule af muligheder: ”I dag bruges caféerne mest af pensionister og efterlønnere. Vi vil gerne gøre dem til fælles mødesteder i lokalområderne, hvor folk kan komme og deltage i aktiviteter. I vores fortravlede tid mangler vi fælles steder, hvor lokalsamfundet kan mødes og gøre noget sammen. Vi skal arbejde meget mere med at udvikle de mange lokalsamfund, der er i Aarhus, så vi også lærer vores naboer at kende personligt og ikke bare som navne på en postkasse. På den måde kan vi være med til at bygge bro mellem generationerne og bidrage til sammenhold, inklusion og medborgerskab – begreber, der står højt på dagsordenen i Aarhus Kommune i disse år. Samtidig får vi en bedre udnyttelse af kommunens faciliteter. Hvis der fx er behov for, at caféerne også er åbne om aftenen og i weekenderne, så skal det kunne lade sig gøre.”

Særlige jobs

Caféerne vil også kunne blive et godt supplement til de særlige beskæftigelsestilbud, fx seniorjobs, praktiksteder og andre alternative jobtilbud.

”Vi vil gerne afprøve forskellige muligheder af for driften af caféerne, fx i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre, der vil være med til at udvikle og understøtte det rummelige arbejdsmarked,” siger Dorthe Laustsen.

Planen er over de næste fire år at sætte et antal pilotprojekter i gang i områder, hvor der er interesse for at være med, og afprøve forskellige former for samarbejde og partnerskaber på kryds og tværs mellem offentlige og private aktører.

Suppeaftener på Bjørnshøj

”Uden nytænkning risikerer vi, at caféer må lukke, og det ville være slemt for de ældre i lokalområdet, da caféerne er naturlige mødesteder for dem og dermed er med til at forebygge ensomhed og skabe netværk. Et aktuelt eksempel er Lokalcenter Bjørnshøj i Trige, hvor man inviterer på ’suppeaftener’ for hele lokalsamfundet, med fokus på samvær og sundhedsfremme. 100 mennesker deltog første gang, og folk står i kø for at være med næste gang, den 10. september. Det siger noget om behovet for mødesteder og fælles aktiviteter, så lad os åbne lokalcentrenes døre for lokalsamfundet og give grobund for noget medborgerskab i praksis,” opfordrer Dorthe Laustsen.

Mest Læste

Annonce