Mere helhed for borgerne: Social og beskæftigelse i en forvaltning

Social

15/03/2019 10:36

Nick Allentoft

Rådmand Kristian Würtz foreslår at forenkle organiseringen ved at lægge de to forvaltninger – Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen – sammen til én forvaltning under en fælles ledelse og med seks nye driftsområder, der sammenkobler de sociale og jobrettede indsatser til borgerne.

Kristian Würtz har præsenteret sit forslag for Magistraten og Social- og Beskæftigelsesudvalget, og forslaget er nu sendt i høring i en måned. Herefter vil Byrådet få det endelige forslag til behandling og beslutning inden sommerferien.

”Hvert år betjener vi over 80.000 aarhusianere i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, og mange er i kontakt med flere forskellige afdelinger på samme tid. Dem skal vi blive bedre til at hjælpe. Vi skal gøre det overskueligt for borgerne, hvor de skal henvende sig, og vi skal gøre det nemmere for medarbejderne at koordinere og samarbejde om og med borgerne, så de får den rette, sammenhængende indsats i rette tid. Det samme gælder de mange virksomheder, der er i kontakt med jobcentret. Derfor vil jeg arbejde for at få Byrådets opbakning til forslaget,” siger Kristian Würtz.

Nyhedsbrev 2

100.000 mennesker læser med hver måned. Skal du være den næste? 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

Det er gratis 

Den nye, forenklede organisering er bygget op omkring målgrupper – børn, unge og voksne – og de enkelte områder får ansvaret for at koordinere indsatserne til den enkelte borger på tværs af faglighed og organisatoriske snit. Blandt andet oprettes et nyt, selvstændigt driftsområde for unge i alderen 15 til 29 år, hvor de unge både kan få hjælp til eventuelle sociale udfordringer og afklaring af uddannelse og jobmuligheder.

”Det gode liv går gennem uddannelse og job for langt de fleste. Derfor skal vi i højere grad sammenkoble de sociale og jobrettede indsatser i støtten til den enkelte. Det får vi en bedre ramme for med den nye opbygning, hvor vi får færre kasser i diagrammet. Men organisering gør det ikke alene. Vi følger op med udviklingsforløb for både ledere og medarbejdere, så vi styrker en kultur, hvor vi arbejder bedre sammen og tager fælles ansvar for borgerne,” siger Kristian Würtz.

Derudover lægger rådmanden op til en større satsning på velfærdsteknologi, tættere samarbejde med foreningslivet og civilsamfundet og en mere effektiv administration med færre stabe og kortere sagsgange.

Forslaget til den nye organisering bygger på et omfattende materiale af input fra både medarbejdere, ledere og chefer i magistratsafdelingen, samarbejdspartnere og en ekstern analyse. Materialet er indsamlet i løbet af efteråret 2018 og viser overordnet et klart, fælles billede af udfordringer og løsningsforslag.

”Vi har haft et grundigt forløb, hvor alle medarbejdere har haft mulighed for at bidrage med deres perspektiver. Det er værd at bemærke, at der er stor samklang i de input, der er kommet ind, og det giver os naturligvis et solidt fundament for den nye organisering. Nu ser jeg frem til at læse høringssvarene, og tage bestik af dem, inden vi præsenterer det endelige forslag for Byrådet,” siger Kristian Würtz.

 

FAKTA: MSB i tal

  • MSB har et nettobudget på næsten 8 mia. kr. til ledige, sygemeldte og socialt udsatte borgere
  • Årligt er ca. 82.000 borgere i kontakt med MSB – ca. 70.000 borgere i Beskæftigelsesforvaltningen og ca. 20.000 borgere i Socialforvaltningen. Af disse har omkring 8000 et forløb i begge forvaltninger
  • MSB modtager ca. 2,2 mio. henvendelser årligt
  • MSB har ca. 4400 ansatte

Mest Læste

Annonce