Nyt tilbud til ledige akademikere

25/08/2011 09:25

Niels Buch Johannsen

Efter vedvarende pres har beskæftigelsesministeren givet Jobcenter Aarhus tilladelse til et forsøgsprojekt, der skal hjælpe ledige akademikere i arbejde. Task force for vækstpakkerne har i dag besluttet at finansiere en del af projektet.

Siden 2008 har ledigheden for akademikere været stigende, og særligt de nyuddannede er hårdt ramt. Derfor har rådmand Hans Halvorsen gentagne gange opfordret beskæftigelsesminister Inger Støjberg til at løsne grebet om jobcentrene, så de bedre kan hjælpe de ledige aka-demikere i arbejde. Nu bærer opfordringerne frugt.
”Det er glædeligt, at ministeren omsider har lyttet til vores bøn om større lokal frihed. De unge er dybt frustrerede over at skifte universi-tetet ud med en plads i arbejdsløshedskøen, og som samfund har vi hverken menneskeligt eller økonomisk råd til at tabe en generation af langvarigt uddannede på gulvet. Der er behov for målrettet hjælp,” siger Hans Halvorsen.
Forsøgsprojektet indebærer, at halvdelen af de jobsøgende akademi-kere, der melder sig ledige frem til oktober 2011, som noget nyt får hjælp i Jobcenter Aarhus, mens den anden halvdel fortsat hjælpes af private aktører. Fordelingen af de jobsøgende varetages af Arbejds-markedsstyrelsen.
”Jeg er overbevist om, at forsøgsprojektet vil vise, at jobcentrets ind-sats fuldt ud kan måle sig med indsatsen hos de private udbydere,” siger Hans Halvorsen.
Task force for vækstpakkerne har i dag besluttet at støtte forsøgspro-jektet økonomisk. Det indebærer blandt andet udvikling af trainee- forløb i iværksættervirksomheder og korte praktikforløb i forbindelse med konkrete innovationsprojekter. Og det er ikke kun det aarhu-sianske arbejdsmarked, der er i spil. Projektet vil inddrage vestjyske virksomheder, som efterspørger akademiske kompetencer.
”Vi vil forsøge at bygge bro mellem regionerne, så gruppen af højtud-dannede får skabt et netværk til virksomhederne i fx Ringkøbing og Skjern. Det er dokumenteret, at akademikere bidrager til vækst i virk-somhederne, og jeg glæder mig over, at task force i dag har givet sin fulde opbakning til forsøgsprojektet,” siger Hans Halvorsen.
 

Mest Læste

Annonce