Plejehjem på egne præmisser

Velfærd

12/07/2013 12:14

Nick Allentoft

I egen bolig styrer man selv sit liv og færden – det skal man også kunne på plejehjem og i plejeboliger. Når byrådet til september forhandler næste års budget, vil rådmand Dorthe Laustsen kæmpe for at få 22 millioner til mere personale i eftermiddags- og aftentimerne.

Deltage i madlavningen, nappe en træningsrunde i motionsrummet eller gå en tur ned at handle ind og nyde det gode vejr undervejs. Livet holder ikke op, fordi man flytter på plejehjem, men det kan være svært for personalet at finde ressourcer til at opfylde beboernes forskellige ønsker og behov - og omvendt svært for beboerne at tilpasse et helt livs døgnrytmer og vaner til plejepersonalets arbejdstider.

”Mennesker ændrer ikke deres interesser og måde at leve på, bare fordi de flytter på plejehjem. Ved at have flere medarbejdere på arbejde eftermiddage og aftener, kan vi give beboerne mulighed for bedre at kunne fortsætte i det liv, de hidtil har levet,” siger rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Dorthe Laustsen.

Aarhus Kommunes Ældreråd bifalder budgetudspillet. Formand for rådet, Carl Aksel Kragh Sørensen, lægger især vægt på, at de ekstra hænder vil komme ældre til gode, der ikke selv har de fornødne ressourcer til at fortsætte deres hidtidige livsstil.

”Nogle skal have hjælp til at komme i gang med aktiviteter, enten fordi kræfterne ikke længere rækker så langt, eller fordi de ikke har familie og pårørende, der kan være med til at støtte op om et aktivt liv,” siger Carl Aksel Kragh Sørensen.

Både han og Dorthe Laustsen understreger, at ekstra ressourcer til eftermiddags- og aftenvagterne grundlæggende handler om øget livskvalitet:

”Det handler om livsglæde og mental sundhed; at give beboerne mulighed for at leve et selvstændigt liv, samtidig med at de får den tryghed, der følger med dét at bo på plejehjem.”

Baggrund

Byrådet godkender en gang om året et serviceniveau for ældreplejen.

Budgettet for 2014 forhandles til september. I sit budgetforslag lægger rådmand Dorthe Laustsen og Sundhed og Omsorg op til at sikre penge til tiltaget: ”Et liv på egne præmisser – større fleksibilitet i hjemmeplejen og plejeboliger”

Tiltaget er et af flere, der ønskes skrevet ind i serviceniveauet for 2014. De ekstra ressourcer skal være med til at sikre beboere i pleje- og ældreboliger et mere meningsfuldt hverdagsliv, med opfyldelse af individuelle behov og ønsker.

Fleksibilitet, individualitet og indflydelse

Træning, rehabilitering og brugen af velfærdsteknologi er væsentlige grundpiller i Sundhed og Omsorgs serviceniveau med henblik på at gøre borgerne mest muligt selvhjulpne. Herudover arbejder Sundhed og Omsorg vedvarende på at styrke følgende principper:

- Fleksibilitet: Vi er her for borgernes skyld. Vi skal i langt højere grad arbejde efter borgernes hverdag, så det ikke er borgerne, der skal tilpasse sig efter, hvad der er nemmest og mest praktisk for kommunen.

- Individuel tilgang: Vi skal være mere fleksible, når vi udfører vores indsatser – men vi skal også i langt højere grad kunne rumme borgernes egne ønsker, behov og forventninger til de indsatser, de modtager.

- Øget fokus på borgere og pårørendes ressourcer: Der ligger mange skjulte ressourcer hos borgere, pårørende og netværk. Øget ansvar og inddragelse af netværket, de pårørende og borgeren selv øger livsglæden og indflydelsen på eget liv. Vi skal i langt højere grad muliggøre denne deltagelse og indflydelse på, hvordan man modtager hjælp fra Sundhed og Omsorg.

Mest Læste

Annonce