Rådmand Dorthe Laustsen fejrer 25 års jubilæum

24/08/2011 12:58

Niels Buch Johannsen

26. juli kunne rådmand for Sundhed og Omsorg Dorthe Laustsen fejre 25 års jubilæum som byrådsmedlem for SF i Aarhus Kommune. ”En flot og imponerende politisk indsats til gavn for udviklingen af Aarhus”, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

I forbindelse med jubilæet siger Borgmester Jacob Bundsgaard videre:
”Et stort og varmt tillykke til rådmand Dorthe Laustsen, der fejrer 25 år i demokratiets tjeneste. Det er enestående at have deltaget i over 500 byrådsmøder og vel i runde tal 25.000 sager. Det vidner om en flot og imponerende politisk indsat til gavn for udviklingen af Aarhus.”
Faktisk startede Dorthe Laustsen byrådskarrieren for 33 år siden, nemlig i 1978, men den har været afbrudt af perioder med små børn og arbejde.

”Jeg har altid opfattet det som et privilegium at få lov til at præge den by, jeg bor i. Det har været enormt spændende at være med til at træffe beslutninger om, hvordan Aarhus skal være. Og bedst selvføl-gelig, når beslutningerne er til gavn for borgerne – selv om man aldrig kan gøre alle tilfredse,” siger Dorthe Laustsen, som har sin byrådskarriere fordelt på tre perioder: 1. april 1978 – 31. december 1985, 1. januar 1994 – 31. december 2005, og så fra 26. april 2006, da hun tog over efter daværende rådmand Niels Erik Eskildsens død.

Dorthe Laustsen er 66 år. Hun bor i Åbyhøj, er gift med Anders Kold, mor til to og farmor til tre. Hun er uddannet børnehavepæda-gog og har desuden en konsulentuddannelse fra Lærerhøjskolen og en bachelorgrad i pædagogik. Hun har været daginstitutionsleder i 34 år, derefter fagkonsulent i Aarhus Kommunes børn og unge-afdeling hvor hun har arbejdet med integration af børn med handi-cap i daginstitution.

Medlemskabet af SF går tilbage til 1976. Hun meldte sig ind i parti-et, fordi hun gerne ville gøre en indsats for at ændre samfundet til gavn for de socialt svageste. Og det har hun haft gode muligheder for som medlem af byrådet, og ikke mindst i sine otte år som med-lem af Teknisk Udvalg.

”Det er lykkedes at få det sociale aspekt trukket ind i det tekniske arbejde, så vi er mere opmærksomme på, at byrummet også skal være et rart sted at opholde sig. Tag bare en ting som åbningen af åen. Det snakkede vi om allerede i slutningen af 1970’erne, men først 15-20 år senere var byen moden til, at planerne kunne føres ud i livet. Vi tænker også mere i handicapvenlighed. Mulighederne for at bygge og indrette handicapvenligt er ikke altid til stede, men det er hele tiden med i baghovedet, når vi planlægger,” understre-ger Dorthe Laustsen.

Den lange byrådskarriere er blevet kronet med foreløbig fem et halvt år som rådmand for ældreområdet. Og det har ikke været de kedeligste år, ifølge Dorthe Laustsen:
”De har været fantastiske. Jeg har ikke oplevet nogen ’ældrebyrde’, men tværtimod rigtig mange spændende mennesker med mange ressourcer. Så hvis jeg var ung i dag og skulle vælge job – så kun-ne det meget nemt blive noget med ældre mennesker.”
 

Mest Læste

Annonce