Sundheds- og omsorgsdirektør: ”FOA svigter de ledige”

28/8/12 1:20

Niels Buch Johannsen

Jobrotation i krise – åbenbart svært at finde ledige sosu-assistenter

Regeringen har lanceret en stor jobrotationsplan for at få de ledige i arbejde. Fagforeningerne er tilfredse. FOA er meget tilfredse. Også i Aarhus. Formålet med jobrotationen er at reducere ledigheden blandt FOAs medlemmer og bringe ledige tilbage på arbejdsmarkedet, samtidig med, at FOA-medlemmer i job bliver opkvalificeret.
”Det er jo et ædelt mål. De ledige kommer i job, og vi begrænser arbejdsløsheden, og så er det en god forretning for Danmark. Det er også godt for de ældre, der får en bedre og mere fagligt stærk hjælp. Så på alle måder en god idé,” siger sundheds- og omsorgdirektør Hosea Dutschke.
I Aarhus skal 40 sosu-assistenter på efteruddannelse. De ledige sosu-assistenter bliver ansat i 14 ugers løntilskud og 14 ugers ordinær ansættelse, altså i alt 6 måneder, hvoraf de 3 kan bruges til at optjene dagpengeret.

”FOA har på forhånd forsikret os, at der er en tilstrækkelig stor pulje af ledige at tage af, men det har vist sig, at det nærmest er umuligt at få fat i nok ledige. Det virker jo helt absurd. Jeg frygter, at det samme vil ske for regeringens jobrotationsplan og at fagforeningerne ikke leverer varen”, siger sundheds- og omsorgdirektør Hosea Dutschke.

”Ifølge Jobcenterets oplysninger fra ’Arbejdsmarkedsportalen’ er der lige nu 125 ledighedsberørte i Aarhus. Jobcenter Aarhus oplyser, at 75-80 % af disse er FOA medlemmer, så et sted mellem 50 og 75 ansatte burde være parate til at starte på mandag i løntilskud alene fra FOA. Alligevel har det vist sig vanskeligt at finde 15 ledige, som kan og vil tage de ledige vikarjobs. Der er afholdt 3 informationsmøder fra juni til august måned og der i alt mødt 37 op. (6+13+18)Mødet 7. august kan være et eksempel: Jobcentret inviterede 71 ledige sosu-assistenter (fra FOA og andre A-kasser tilsammen) til infomøde på FOA - med mødepligt. Ud af de 71 mødte kun 18 op, og vi har efterfølgende modtaget i alt 14 ansøgninger, der alle blev indkaldt til samtale. Flere af dem mødte ikke op til samtalerne, var sygemeldte eller tilkendegav, at de ikke kunne arbejde i aften- weekendvagt!” fortæller Hosea Dutschke.

Læs også Hosea Dutschkes indlæg i Lederskabsstafetten
 

FOA må skrue bissen på
Både Jobcenteret og Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Aarhus Kommune har brugt mange kræfter på at få vikarerne til disse 15 stillinger. Sundhed og Omsorg har modtaget i alt 22 ansøgninger fra ledige siden juni, men d.d. mangler der stadig 6 ud af 15 vikarer.

”Det er simpelthen for ringe og under al kritik, at vi skal knokle for at få jobrotationen til at lykkes, mens FOA sidder på hænderne og ikke giver de ledige tydelig besked om, at de mister deres dagpenge, hvis de ikke møder op. Der bør være sanktioner med det samme,” siger sundheds- og omsorgsdirektør Hosea Dutschke.

”Vi har i flere omgange kontaktet både formand og næstformand for FOA i Aarhus og gjort dem opmærksomme på problemet og meget klart anmodet dem om enten at ’levere’ de nødvendige ledige eller melde ud, at der reelt ikke er ledige, som kan deltage i projektet. Jeg er mildest talt forundret. Det er åbenbart ikke attraktivt nok for de ledige med 14 ugers løntilskud og 14 ugers ordinær ansættelse. Det er min klare fornemmelse at FOA ikke skruer bissen på overfor de ledige og tvinger dem i arbejde. Og det styrkes naturligvis af at FOA fastholder, at der er stor ledighed og mangel på jobs,” siger Sundheds- og omsorgdirektør Hosea Dutschke.

Teamlederne, som skal ansætte vikarerne, melder tilbage om:

  • Nogle ledige møder ikke op til jobsamtalen
  • Nogle oplyser, at de er syge og derfor ikke kan tage jobbet
  • Nogle afviser at tage aften-, nat-  eller weekendvagter
  • Nogle sender slet ikke en ansøgning, selv om de har tilkendegivet på infomøder, at de vil søge
  • Nogle sender en ansøgning uden oplysninger om navn, mail, tlf eller cpr.nr
  • Nogle kan ikke træffes på mail eller telefon, når vi ringer for at aftale en jobsamtale.
  • En ledig blev tilbudt to stillinger i to forskellige områder, men ville ikke have hverken ene eller den anden

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce