Virksomheder står sammen om et grønnere Aarhus

29/8/12 1:55

Niels Buch Johannsen

Seks nye virksomheder underskriver torsdag den 30. august klimapartnerskabsaftaler med Aarhus Kommune. De nye i kredsen er AVK, Orbicon, Per Aarslef A/S, Ecopark, Fjernvarmens Udviklingscenter og ATEA.

Kredsen af virksomheder, der har en klimapartnerskabsaftale med Aarhus Kommune udvides endnu engang. Med de seks virksomheder er listen af virksomheder, der er klimapartnere med Aarhus Kommunes Klimasekretariat nu oppe på 32. Klimapartnerskaber er en central del af at nå Aarhus Kommunes vision om større forsyningssikkerhed, grøn vækst og CO2 neutralitet i 2030.

”Hvis Aarhus Kommune skal nå sin vision, er virksomhederne fundamentale i organisering af indsatserne. Sammen med videninstitutionerne kan de udvikle og skabe de løsninger, Aarhus og hele verden har brug for, hvis vi skal kunne lægge om til vedvarende energi. Derudover er der et stort eksportpotentiale i clean-tech, som vi ikke må lade glide forbi os,” siger Bünyamin Simsek, rådmand Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Virksomheder er motiverede
At det ikke kun er Aarhus Kommune, der ser lyset og nødvendigheden af at arbejde med tiltag for et bedre klima og miljø, bekræfter virksomhederne.
AVK er en af de virksomheder, der på torsdag underskriver en klima-partnerskabsaftale med Aarhus Kommune. Her har man gennem flere år arbejdet med at sænke klimapåvirkningen både i egenproduktionen, men også ved, at de produkter, virksomheden udvikler, udnytter energien optimalt.
”AVK ser Aarhus Kommunes tiltag til Klimapartnerskaber som en kærkommen lejlighed til at præge udviklingen i den rigtige retning inden for produkter, der indgår i systemer til vand- og gasforsyning, spildevandsbehandling og brandbekæmpelse. Ligeledes ser vi det som en stor mulighed for at være med til at skabe danske referencer, der kan bidrage til øget eksport for danske virksomheder og dermed skabe flere arbejdspladser,” siger administrerende direktør i AVK Morten S. Nielsen.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce