Her skaber kommune og borgere udviklingen i fællesskab

Politik

13/08/2015 08:55

Assens Kommune

Aktivt medborgerskab og en nytænkning af politikerrollen er vejen frem, når landkommunerne skal skabe udvikling og vækst. Engagerede, stolte borgere, der selv tager ansvar for at skabe stærke og levedygtige lokalsamfund er den vigtigste forudsætning.

Kommunesammenlægningen i 2007 har ikke ændret på, at borgere har behov for at føle sig som en del af et lokalt område og have en lokal identitet. Tværtimod lægger udviklingen af lokalsamfundene mange borgere på sinde – og dét skal vi som politikere understøtte. Hvis vi som kommune skal udvikle os, er vi politikere nødt til at blive langt bedre til at facilitere og engagere lokale kræfter og bakke op om initiativer udtænkt af borgerne selv. 

                      Læs mere fra Assens Kommune her

Aktivt medborgerskab gør en forskel

Aktivt medborgerskab er en væsentlig del af Assens Kommunes Vision 2018 – Vilje til vækst. Enhver aktiv indsats, uanset form og omfang, har betydning. Om man hjælper sin nabo med at skovle sne om vinteren, underviser flygtninge i at cykle eller om man er frivillig på plejehjemmet, så er der tale om aktivt medborgerskab. Aktivt medborgerskab handler om at tage medansvar og gøre en forskel. Om at spørge: ”Hvad kan jeg bidrage med til fællesskabet?”

Men aktivt medborgerskab handler ikke kun om at give til sit lokalsamfund. Ved at tage del i fællesskabet og udviklingen, får borgerne nemlig også en indre glæde og stolthed over sit lokalområde. Det er i sig selv givende – og gør derudover borgerne til de bedste ambassadører, man som kommune kan få.

Samarbejde mellem aktive medborgere og politikere

Sidste år opstod på den måde Fibernetgruppen. Fibernetgruppen var en gruppe borgere i Assens Kommune, som ønskede bredbånd i deres område. For at dette kunne lade sig gøre, skulle 55 % af beboerne tilmelde sig – men som almindelig borger med en god ide, er det ualmindeligt svært at informere og engagere så mange mennesker, og dermed få sit initiativ igennem.

For at hjælpe Fibernetgruppen, brugte vi den talerstol, vi som folkevalgte politikere har. Vi udsendte pressemeddelelser, deltog aktivt i borgermøder og opfordrede borgerne til at deltage i Fiberprojektet. Og det lykkedes for Fibernetgruppen at samle nok underskrifter og få bredbånd - noget der ikke ville være lykkedes uden borgernes eget initiativ og store engagement.

Nytænkning af politikerrollen

Det vi bedst kan gøre som politikere for at understøtte aktivt medborgerskab, er at være tydelige om, at udviklingen ikke kommer af sig selv, men derimod skal bygges på et stærkt fællesskab. Og så vi skal vise vores borgere, at her i Assens Kommune er gode ideer velkomne. Vi skal åbne den politiske proces op, være mere udadvendte, invitere til og bakke op om nye initiativer. I sager, hvor vi rent politisk ikke kan ”blande os”, kan vi hjælpe med uformelle ting, og være en del af initiativet selv – præcis som vi så med Fibernetgruppen. Borgerne skal vide, at de kan tage fat i os, og at vi gerne vil være med i en samskabelsesproces, hvor borgerne selv er en aktiv del i udførelsen af et initiativ. 

Kommunen er ingen servicebutik

Kommunen er ikke længere en servicebutik. Kommunen er et stærkt fællesskab, hvor udvikling og vækst er noget, vi skaber sammen. Men det kræver, at vi som politikere er modige nok til at slippe fællesskabets kræfter fri og ikke tage monopol på de ”rigtige” løsninger. Vi skal i stedet for vise tillid til vores borgere og deres visioner for kommunen, og stole på, at borgerne sammen med os kan skabe det bedste lokalsamfund – lige dér, hvor de bor. 
 

Fakta om Prof på Tværs

Som et led i Vision 2018 og ”Vilje til Vækst”, har Assens Kommune øget fokus på tværgående samarbejde, aktivt medborgerskab og innovation.

Politisk understøttelse af aktivt medborgerskab er en væsentlig del af Assens Kommunes politik, hvor borgere i langt højere grad opfordres til, at bidrage til udviklingen af deres lokalsamfund – til gavn for både borger og kommune

Mest Læste

Annonce