Tiden er løbet fra ego-projekter

Politik

08/02/2016 13:30

Assens Kommune

I Tommerup på Fyn er KFUM-spejderne og institutioner fra Assens Kommune i gang med et projekt, der viser, hvordan et samarbejde mellem kommunen og lokale organisationer kan udvikle alle involverede og skabe merværdi både for dem og lokalsamfundet.

Sammen med KFUM-spejderne i Tommerup er Assens Kommune i gang med et stort naturprojekt. Det omfatter det nybyggede Højfyns Friluftscenter og en række steder og aktiviteter i naturen omkring friluftscenteret, som er i gang med at blive etableret – blandt andet et naturklasseværelse, en aktivitetsbase og et naturværksted ved børnehaven og vuggestuen Overmarksgården.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Ideen til projektet kommer fra KFUM-spejderne i Tommerup, og det har til formål at sætte fokus på friluftsliv. De vil gerne indbyde til, at flere bruger naturen aktivt, og de vil gerne skabe gode samarbejder i lokalsamfundet. Derfor inviterede de en række andre aktører til at deltage i samarbejdet, som realiseres i samarbejde med Tommerup Kirke, Tommerup Skole og den integrerede institution Overmarksgården. Kirken har stillet skovarealer til rådighed, og de to institutioner indgår i udviklingen og udarbejdelsen af projektet og dets aktiviteter.

Det perfekte samarbejde

Samarbejdet med andre lokale aktører var fra begyndelsen et vigtigt element i projektet for KFUM-spejderne.

”Hvis vi skal nå vores mål om, at vi gerne vil have mange til at være aktive udenfor, så når vi det ikke ved kun at involvere spejderne. For der er en naturlig grænse for, hvor mange der er interesserede i at være spejdere. Derfor er det perfekt at samarbejde med andre foreninger og institutioner,” forklarer gruppeleder for KFUM-spejderne i Tommerup, Rico Boye Jensen.

At valget faldt på de kommunale institutioner Tommerup Skole og Overmarksgården som samarbejdspartnere var naturligt, for de tre aktører bevæger sig på samme bane.

”Vi har et åbenlyst interesse- og værdifællesskab med fokus på børn og unge,” lyder det fra Rico Boye Jensen.

Et projekt med mening

Projektet giver helt konkret de deltagende parter en bygning og en række faciliteter og aktiviteter, de kan bruge i deres arbejde. På Tommerup Skole giver dette nye muligheder i skolearbejdet.

”Vi kunne se, at vi som skole kunne have fordel af at være med. For det giver os mulighed for at være en skole, der også kan bruge udearealer og naturen, hvilket er relevant i forhold til vores arbejde med den åbne skole og en varieret skoledag,” siger skoleleder på Tommerup Skole, Kirsten Møller.

På Overmarksgården kan områdeleder for Børnehusene Tommerup, Hanne Enegaard, se yderligere værdi i projektet.

”Vi deltager i projektet, fordi samarbejdspartnerne og projektets tema giver mening for os. Vi er en institution, hvor mange aktiviteter foregår udenfor. Derfor er det relevant for os at samarbejde med spejderne om netop dette projekt. Men også fordi vi gerne vil have synlighed og tværfagligt samarbejde omkring børn og unge lokalt.”

Derudover har selve samarbejdet en stor værdi. For det er i samarbejdet med andre aktører, som har en anden tilgang til tingene og arbejder anderledes, at egne måder at gøre tingene på bliver udfordret.

”Vi kan for eksempel lære dem noget om friluftsliv og konkrete aktiviteter, og de kan lære os noget om pædagogik,” uddyber Rico Boye Jensen.

Merværdi for lokalsamfundet

Projektet gavner desuden det brede lokalsamfund, da både friluftscenteret og de tilhørende aktiviteter og steder, som er under udarbejdelse, er åbne for alle lokalområdets borgere, institutioner og foreninger. Og det er med til at gøre dette projekt unikt.

”Vi mener, at den tid, hvor man har et klubhus kun til sine egne aktiviteter, er forbi. Så derfor byder vi folk indenfor. Vi er glade for, at stedet bliver brugt, og at folk synes, det er fedt,” forklarer Rico Boye Jensen.

Han bakkes op af Hanne Enegaard, som godt kan se ideen i, at bygningerne og arealerne bliver brugt af alle interesserede.

”På Overmarksgården, hvor vi blandt andet lægger jord til det fremtidige naturværksted, mener vi også, at det er vigtigt at åbne projektet op, da det giver en helhed i barnets og familiens liv, når børnehaven og vuggestuen ikke bare er et pasningssted, men også er et sted, man kan bruge i fritiden. Og så er det en god måde at styrke selve lokalsamfundet på. For hvis vi vil styrke det lokale og have nye, aktive, ressourcestærke tilflyttere, skal vi også skabe nogle oplevelses- og aktivitetsrum, de kan bruge.”

 

Fakta

Årets Ungdomsforening

På baggrund af arbejdet med dette projekt blev KFUM-spejderne i Tommerup den 5. december kåret til ’Årets Ungdomsforening 2015’ af Dansk Ungdoms Fællesråd. I begrundelsen for kåringen blev der især lagt vægt på projektets inkluderende samarbejde, fokus på lokalsamfundet og innovation.

Prof på Tværs

Som et led i Vision 2018 og ’Vilje til Vækst’, har Assens Kommune øget fokus på tværgående samarbejde, aktivt medborgerskab og innovation.

KFUM-spejderne i Tommerup, Tommerup Skole og Overmarksgårdens arbejde er et godt eksempel på et succesfuldt tværgående samarbejde. Lokale institutioner og aktive medborgere biddrager til udviklingen af hele lokalsamfundet, og på den måde skaber de en værdi for andre med få midler.

Mest Læste

Annonce