Tidlig engelsk sprogstart giver resultater i Brøndby

07/02/2012 09:57

Brøndby Kommune

På Brøndby Strand Skole har der længe stået engelsk på skoleskemaet fra 1. klasse. Nu foreligger den første samlede evalueringsrapport og konklusionen er klar. Både lærere og forældre ønsker projektet gjort permanent. Eleverne i de små klasser suger engelske ord og vendinger til sig, og de lidt større klasser ligger cirka et skoleår over det normale.

Da Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet i februar 2011 nedsatte et udvalg, som skulle give inspiration til en strategi for den samlede udvikling af undervisning i fremmedsprog, havde Brøndby Strand Skole allerede arbejdet med tidlig engelsk sprogstart i flere år. Både med engelsk i de helt små klasser og via en ekstra engelsklektion fra 4. - 9. klasse. Udvalgets anbefalinger om at indføre tidligere sprogstart i form af obligatorisk engelsk fra 1. klassetrin i folkeskolen var altså helt i trit med Brøndby Kommunes internationale, skolepolitiske målsætning om at forberede eleverne til et liv i det globale samfund og at styrke elevernes sproglige kompetencer.

Lokal skole – globalt udsyn
”Vores folkeskole har altid været kendt for at prioritere det sociale fællesskab, og det vil vi fortsætte med. Men de seneste år har vi også investeret i en generel opgradering af skolerne blandt andet ved en ny og gennemgribende skolestruktur og en investering i den nyeste teknologi. Og så har vi givet hver af vores skoler plads og ressourcer til at styrke fagligheden. Da vi allerede i 2004 søsatte et projekt om tidlig engelsk sprogstart i enkelte klasser – og havde positive erfaringer med det - var det naturligt at udbrede initiativet”, fortæller Helge Skramsø, der er direktør i Børneforvaltningen.

Sidste sommer blev hele indskolingen på Brøndby Strand Skole så omfattet af projektet, og alle elever har nu engelsk fra 1. klasse.

”Vi underviser på engelsk i flere fag allerede fra de helt små klasser fordi eleverne på den måde får en rigtig god mulighed for at udvikle sproget og lære andre kulturer og læringsteknikker at kende. Og vi gør det jo, fordi vi gerne vil være en lokal skole med et globalt udsyn. Vores elever skal forberedes bedst muligt til et liv i en verden, der bliver mere og mere globalt orienteret og her mener vi at et godt sprogligt fundament i engelsk er en rigtig god begyndelse”, fortæller Krista Jacobsen, der er viceskoleleder på Brøndby Strand Skole.

Fagligheden styrkes – motivation øges
Evalueringsrapporten fra Brøndby Strand Skole viser, at projekt tidlig engelsk sprogstart bør fortsætte. Selvom rapporten ikke bygger på en egentlig videnskabelig undersøgelse, er resultatet alligevel ikke til at tage fejl af. Der er indsamlet en bred vifte af erfaringer og vurderinger af projektet, og de viser blandt andet, at eleverne i de større klasser, der har haft tidlig engelsk sprogstart generelt klarer sig bedre i engelsk end klasserne uden den tidlige sprogstart. Elevernes forståelse af engelsk er betydeligt større end hos almindeligt underviste elever og den øgede sprogforståelse giver eleverne større sikkerhed og gå på mod i faget engelsk.

Lærerne kan dog også se yderligere fordele med den tidlige sprogstart. Eleverne er generelt meget tidligt klar til at modtage engelskundervisning og til at tilegne sig et brugssprog på engelsk. Og den mulighed skal gribes, mener et enigt lærerteam Christie Beckmann og Louise Holst Tollan, der begge underviser i engelsk i indskolingen.

”Engelskundervisningen i de helt små klasser skal opmuntre børnene og lære dem engelske ord og vendinger på en sjov måde. Vi kan jo se at de suger til sig, gør fremskridt og udvikler sproget. Men det afgørende er, at eleverne bliver glade for at lære sprog og er helt uforfærdede. For vi kan se at engelsk allerede i de lidt større klasser ikke længere er deres andet fremmedsprog men et aktivt kommunikationsmiddel, fortæller Christie Beckmann og Louise Holst Tollan.

Anderledes metodik
I de helt små klasser undervises eleverne i engelsk tre lektioner om ugen. Undervisningen kobles typisk med et kreativt fag som musik eller billedkunst, så der altså undervises i faget på engelsk. Meget af undervisningen foregår som et pingpong-spil med kreative dialoger og små skuespil fra de to lærere, der altid underviser samtidig. Det er en anderledes metodik, som man ikke har med fra sin linjefagsuddannelse i engelsk, så på Brøndby Strand Skole gennemgår lærerne særlige videreuddannelsesforløb i England.

Mest Læste

Annonce