Løn- og økonomisystem effektiviserer administrationen

27/01/2012 14:49

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune underskrev i dag en 6-årig kontrakt om et nyt løn- og økonomisystem med Fujitsu og Silkeborg Data. 15 kommuner har været i fælles udbud og kommunerne har på baggrund af udbuddet truffet individuelle valg om leverandør. Med i Faaborg-Midtfyn Kommunes løsning er også opkrævning, indkøbsfunktioner og vagtplanlægning.

Det nye system vil gøre det muligt at opfylde individuelle behov hos kommunens skoler, børnehaver og øvrige områder.

”Vi forventer os meget af det nye system. Det er en moderne og sammenhængende koncernløsning, der på flere måder vil kunne lette det administrative arbejde og forbedre ledelsesoverblikket,” siger økonomichef Jørgen Dalsgaard, der er ansvarlig for projektet. ”Det betyder, at systemet vil underbygge vores kontinuerlige indsats for at have en effektiv administration.”

”Valget af det nye løn- og økonomisystem er helt i overensstemmelse med vores strategi for omstilling, effektivisering og innovation,” siger borgmester Hans Jørgensen. ”Vi arbejder hele tiden med at finde måder at forbedre vores arbejdsgange – og det nye system vil gøre det muligt for os at hente rationaler i vores administration. Og en mere effektiv administration vil komme borgerne til gode, fordi vi så kan bruge en større andel af vores samlede drift på de borgernære områder. ”

Systemet vil blive indarbejdet i løbet af 2012 og være i fuld drift fra starten af 2013. Det vil få betydning for de administrative funktioner overalt i kommunen. Det primære ansvar for udrulningen ligger hos kommunens stabe, men de decentrale områder vil også blive inddraget i processen.

”Systemet skal i sikker drift, men vi vil også benytte lejligheden til at nytænke arbejdsgange og metoder, så vi får det bedste udbytte af de muligheder, som det nye system giver os. Det gælder både centralt i kommunen såvel som decentralt. Jeg mener, at vores nye system er en meget vigtig investering i fremtiden,” siger økonomichef Jørgen Dalsgaard.

Mest Læste

Annonce