Tre landsbyer udvalgt til at teste ny budgetteringsmodel

Velfærd

18/9/15 7:43

Nick Allentoft

Landsbyrådet har peget på Aidt, Nr. Galten og Borridsø som de tre landsbyer, der får mulighed for at afprøve konceptet ’borgerbudgettering’. En budgetteringsmodel, som betyder, at pengene kommer først - og idéerne bagefter.

Vilkår, ressourcer og aktivitetsniveau er forskellige i de tre byer, men fælles for dem alle er, at de ser borgerbudgettering som en ny og spændende måde at involvere medborgerne på. Landsbyrådsrepræsentanterne fra de tre byer håber, at borgerbudgetteringen kan være med til at motivere flere til at give input til nye aktiviteter eller faciliteter i byen.

- Jeg er sikker på, at der sidder mange i vores landsbyer, som gerne vil være med til at udvikle deres nærmiljø. Og jeg er sikker på, at projektet her kan være med til at puste liv i drømmene, fordi det netop ikke kræver andet end en god idé, fortæller Rikke Mørup, borgerrepræsentant fra Aidt.

De tre landsbyer forpligter sig til at gennemføre en proces, hvor inddragelse af lokalområdet er i fokus. Det betyder også, at pengene ikke er øremærket et konkret projekt, men at borgerne i fællesskab skal blive enige om, hvad pengene skal bruges til.

Landsbyrådet har fået i alt otte ansøgninger fra Favrskovs landsbyer. På baggrund af erfaringerne fra den nuværende runde borgerbudgettering, vil Landsbyrådet tage stilling til, om der skal gennemføres flere runder.

- Vi er selvfølgelig spændte på at se resultaterne af processerne og projekterne i Aidt, Nr. Galten og Borridsø. Og i løbet af næste år evaluerer vi forløbet og vurderer, om der er grobund for at gøre muligheden for borgerbudgettering til en mere permanent ordning, siger Hanne Smedegaard (V), formand for Landsbyrådet.

Om borgerbudgettering:

  • Målet med borgerbudgettering er at gøre det nemmere for byerne at sætte lokale initiativer i søen, uden projektmagerne behøver at kende til administrative krav, projektbeskrivelse og budgetter

  • Hver af de tre landsbyer modtager 50.000,- kroner til deres projekter

  • Landsbyen gennemfører selv alle dele af processen lige fra det indledende borgermøde til afstemning og gennemførelse af de idéer, der vedtages

Annonce