Forældre siger JA TAK til at fortsætte madordning

06/12/2012 13:35

Fredensborg Kommune

Forældrene til børn i Fredensborg Kommunes vuggestuer og børne-haver elsker den kommunale madordning, der betyder at deres børn hver dag får serveret frokost i institutionerne. Det viser efterårets afstemning blandt forældrene. Her valgte kun to procent at stemme for et fravalg af madordningerne. Derfor forsætter madordningen for fuld kraft og tilmed udvides til endnu en institution i 2013.

Herudover besluttede fire selvejende institutioners bestyrelser at fortsætte med igangværende madordninger. To selvejende institutioners bestyrelser besluttede at fortsætte uden madordning. I alt er 1826 børn omfattet af madordningen.

Siden Fredensborg Kommunes Byråd i 2008 besluttede at tilbyde madordninger til institutionerne, er der etableret nye køkkener i alle institutionerne, så der i dag er egen produktion af mad i næsten alle institutioner.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget Hanne Berg er glad men ikke overrasket over det gode resultat:

”Resultatet er i sig selv et bevis på, at vores forældre er glade og tilfredse med det tilbud, vi har, og den måde vi i Fredensborg Kom-mune har valgt at indrette vores madordning på. Forældrenes reak-tion vidner også om, at investeringerne i nye køkkener er godt givet ud”.

Dagtilbuddenes madordninger har i det forgangne år høstet store roser for at producere veltillavet, sunde og i højere og højere grad økologiske måltider til børnene.

Samtidig har flere institutioner ar-bejdet med madlavningen som en del af deres pædagogiske aktivi-teter for børnene. Det betyder blandt andet, at børnene bliver inddraget i madlavnin-gen, lærer om de sunde råvarer, og at de nye køkkener indrettes til netop dette formål.

I 2013 vil flere af institutionernes køkkener endvidere indgå i Føde-vareministeriets projekt om omlægning af økologi i offentlige køk-kener og kantiner.

Om 2 år skal forældrene igen stemme om madordningerne.

Mest Læste

Annonce