Fredensborg sparer 850 ton CO2

17/02/2012 10:05

Fredensborg Kommune

På et år er det lykkedes Fredensborg Kommune at spare 2 GWh energi – eller hvad der svarer til indholdet i 200.000 liter fyringsolie – eller 40 fyldte tankvogne.

Det betyder et fald CO2-udledningen med ca. 850 ton. Energibesparelserne er opnået via en målrettet indsats i 60 procent af den kommunale ejendomsmasse. Det drejer sig fx om skoler, biblioteker, haller og ejendomme i ældre- og handicapområdet.

Energireduktionen sker løbende som resultat af bl.a. at kommunens stab af tekniske serviceledere gennemgår en intern efteruddannelse med fokus på energi og det gode indeklima. Her er arbejdet med fx justering af tekniske anlæg, investering i målerprogrammer til at følge energiforbruget og erfaringsudveksling af cowboy-tricks og gode råd.

Energibesparelsen på 2 GWh svarer til ca. 15 procent af forbruget i de ejendomme, der har været en del af den fokuserede indsats. Som klimakommune har Fredensborg Kommune sat sig ambitiøse klimamål. Fx skal energiforbruget være faldet med 10 procent i 2013 og C02-udslippet skal falde med 2 procent årligt frem til 2025. Begge mål er i forhold til basisåret 2008.

”Det er super flot, at det er lykkedes os, at nedbringe energiforbrugte i en sådan grad, at det svarer til 40 fyldte tankvogne med dieselolie – og så på et enkelt år. Det beviser, at vi med vores forskellige tiltag er på rette vej mod at opfylde de ambitiøse krav, vi har stillet os selv som klimakommune. Jeg håber både mange andre kommuner og virksomheder kan lære af Fredensborgs eksempel, hvor vi kombinerer incitamenter og efteruddannelse med nye klimainvesteringer”, siger borgermester Thomas Lykke Pedersen.

Billigere el- og varmeregning
Energibesparelserne kan aflæses direkte på kommunens el- og varmeregning, som er blevet 2,1 mio. kroner billigere. Halvdelen af de sparede udgifter tilfalder de decentrale enheder, der har opnået besparelser – dvs. fx skoler, biblioteker og ældrecentre – som kan bruge pengene på mere velfærd.

”Kommunens decentrale energimodel betyder, at fx skolerne i en periode på tre år selv kan indkassere halvdelen af det beløb de sparer på el- og varmeregningen. Det er en gulerod, der virker! Kommunen fortsætter derfor arbejdet med at realisere mulighederne for at spare på energien i den kommunale bygningsmasse”, siger formand for Plan- og Klimaudvalget Lars Simonsen og fortsætter:

”Efteruddannelse og incitamenter kan dog ikke stå alene. Derfor arbejder vi også med mulighederne for konkrete grønne investeringer. Det kan fx være i form af solceller eller andre bæredygtige energitiltag. Det er afgørende, at vi tør tage næste skridt og lave investeringer i større skala i bygninger. Der er behov for en udvidet indsats, der bygger videre på serviceledernes flotte resultater”.

Det store fokus på energibesparelser er tæt forbundet med kommunens mål om det bedst mulige indeklima. Således har kommunen mange eksempler på, at forbedret indeklima også kan opnås ved brug af mindre energi.


 

Mest Læste

Annonce