Pædagoger skal bruge iPads med omtanke

02/11/2012 13:02

Fredensborg Kommune

Landet over bliver pædagoger i vuggestuer og børnehaver i stigende grad udstyret med iPads, smartphones og digitale kameraer. Men der er ikke altid tænkt nærmere over, hvordan pædagogerne konkret skal bruge teknologierne til at støtte børnenes sociale, sproglige og faglige udvikling.

I Fredensborg Kommune går man derfor nu – som den første kommune i landet - skridtet videre, og vil bruge de digitale medier som et konkret værktøj, der skal understøtte det pædagogiske arbejde i alle kommunens institutioner.

Derfor er Fredensborg Kommune gået sammen med Professionshøjskolen UCC i et partnerskab for at sikre den pædagogiske kvalitet i omgangen med iPads og andre digitale medier i daginstitutioner. Partnerskabet tilbyder over de kommende to år kommunens pædagoger kompetenceudvikling og konkret undervisning i brug af digitale medier som redskab i det pædagogiske arbejde – på linje med andre redskaber.

Brug af digitale medier skal give mening
Det betyder, at når Bastian fremover leger med iPad i børnehaven, ligger der et bevidst pædagogisk sigte bag legen, der følger den pædagogiske udviklingsplan. For de små børn i vuggestuen handler det særligt om udviklingen af godt sprog og finmotorik, hvor det i børnehaven handler mere om at udvikle samarbejdsevner, sprog og talforståelse. For de lidt større børn skal der skabes opmærksomhed på etiske grænser og på at bruge medierne til at skabe nye udtryk fx billeder, collager med mere.

Formand for Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune
Hanne Berg ser store muligheder i partnerskabet:

”I mange institutioner bruger både børn og voksne allerede i dag fx iPads og smartphones i hverdagen. Vi har derfor et ansvar for, at brugen af de nye teknologier hjælper børnene i deres udvikling og læring. Vi kan samtidigt give alle børn det samme udgangspunkt i forhold til at bruge ny teknologi. På den måde kan vi skabe mere lighed for børnene på dette punkt på tværs af sociale skel”, siger Hanne Berg.

Direktør for Børn, Kultur og Sundhed Lina Thieden har helt specifikke forventninger til partnerskabet med UCC:

”Det handler for os ikke om, hvor mange iPads, vi kan få ud i sko-ler og institutioner, men hvordan vi formår at bruge medierne intelligent, så de helt målbevidst understøtter børnenes udvikling og læring. Vi ved at børnene ofte allerede i en tidlig alder har overhalet både mor og far og pædagoger i at bruge computere, smartphones og andre digitale medier. Med partnerskabet har vi nu muligheden for at ruste personalet til at bruge iPads med omtanke. Personalet skal kunne integrere brugen af digitale medier i hverdagen”, siger Lina Thieden og fortsætter:

”Når børnehaven er på tur og møder en skovsnegl eller en frø, vil børnene gerne røre ved dyrene. Det skal de blive ved med! Men hvis iPad’en er med på turen, kan børnene og pædagogerne også tage fotos og film og gå på nettet og lære mere. Med de digitale medier kan turen i skoven leve videre og bruges konkret til at udvikle børnene, så det understøtter læreplanerne fx i forhold til sprog og social udvikling. Og det vel at mærke uden at det går ud over børnenes behov og muligheder for at udvikle fx sanser og motorik. Med partnerskabet med UCC får vi mulighed for at uddanne vores pædagoger, så de bliver blandt de bedste i landet til at udnytte de teknologiske muligheder til glæde og gavn for børnene”.


Undervisere besøger institutioner
UCC er landets største udklækningscentral af pædagoger og tilbyder efteruddannelse og konsulentydelser til skoler og dagtilbud landet over. Samarbejdet mellem UCC og Fredensborg Kommune løber over de kommende to år og omfatter også en række efteruddannelsesmuligheder. Helt centralt er det, at UCC's erfarne undervisere kommer ud i kommunes institutioner og sammen med pædagoger får læreplanerne og de digitale medier til at gå hånd i hånd.

UCC's eksperter er begejstret for kommunens interesse i at arbejde målbevidst med læring og pædagogik i introduktionen af digitale medier for børnene.

Projektleder og underviser ved UCC Steen Søndergaard ser store muligheder i partnerskabet:

”Projektet er unikt, for som de første i landet har Fredensborg Kommune udarbejdet en klar strategi for intelligent digitalisering i børnehøjde, der sikrer, at brugen af iPads, kameraer og andet sker, så børnenes udvikling styrkes. Samtidig vil projektet øge børnenes forståelse for, hvordan digitale medier bruges med omtanke og respekt for andre. Jeg håber, at andre kommuner vil lade sig inspirere af Fredensborg og tage næste skridt i børnedigitaliseringen”, siger Steen Søndergaard, der også glæder sig over, at aftalen med
Fredensborg Kommune betyder, at 12 studerende fra UCC med mediepædagogik som linjefag får mulighed for at starte i praktik i Fredensborg Kommune efter nytår.

Fakta om partnerskabet mellem Fredensborg Kommune og UCC:

• Fælles kick off og workshops for alle institutioner
• Praksisnære forløb i alle områder i dagtilbud og for det selvvejende netværk af institutioner
• Undervisningsmoduler i mediepædagogik ved Pædagogisk Diplomuddannelse for pædagoger i kommunen.
• Praktikordning for pædagogstuderende ved UCC med mediepædagogik som linjefag.
• Samarbejde om udvikling af ”viden om viden om det, der virker i praksis.”

Hvor foregår projektet?

• Projektet i Fredensborg Kommune vil foregå i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber i kommunale og selvejende institutioner og vil komme de 4500 børn i institutionerne til gode.
 

Mest Læste

Annonce