Hjælp til børn i sorg

31/10/2012 12:35

Frederiksberg Kommune

Hvert år oplever børn og unge sorg, fordi far, mor, en bror eller en søster dør eller får en livstruende sygdom. Alvorlige og tragiske, meningsløse hændelser, som barnet eller den unge skal kunne leve videre med, uanset hvor sort det ser ud.

Her kan der være behov for hjælp og støtte i hverdagen tæt på barnet.

” Vi kan ikke skærme vores børn mod de alvorligste sider af livet, men vi kan og skal hjælpe dem med at komme videre. Derfor har Børneudvalget i Frederiksberg kommunalbestyrelse besluttet at indgå en aftale med Kræftens Bekæmpelse om uddannelse af sorgmedarbejdere i dagsinstitutioner og SFO’er. Konkret vil der blive uddannet en sorgmedarbejder i hver SFO samt i alt 15 medarbejdere på daginstitutionsområdet”, fortæller Sine Heltberg (S), medlem af Børneudvalget i Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

Denne indsats er et supplement til de øvrige tilbud, hvor børn og unge mellem 0-28 år har mulighed for at få gratis, professionel hjælp til at lære at leve med sorg fx gennem foreningen ”Børn, unge og sorg”, hos Kræftens Bekæmpelse eller Børns Vilkår samt i Familie- og ungerådgivningen, ligesom skolepsykologerne fra den Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) står til rådighed.

” Men én ting er gode specialiserede tilbud, noget andet er hverdagen og den tætte kontakt til medarbejdere i skoler, SFO’er og daginstitutioner. Her løfter pædagoger og lærere i forvejen en stor indsats, når de oplever børn i sorg. Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan supplere indsatsen med kurser til i alt 24 Frederiksberg-medarbejdere. Og jeg håber, at dette initiativ samtidig vil blive opfattet som en god anledning til at drøfte den indsats, man som skole, SFO eller daginstitution yder, når man møder et barn eller en ung, der lever med sorg.”, fortsætter Sine Heltberg.

Hun ser samtidig initiativet som en lejlighed til, at forældre og andre med tæt relation til et barn i sorg vil opsøge den hjælp, der findes i kommunen eller blandt organisationerne. Sådan at flere børn får talt om, hvordan de har det, og så flere af de stille børn, der trækker sig ind i sig selv, bliver opdaget og får hjælp.

Fakta

  • Ca. 1.250 børn og unge fra 0-28 år i Frederiksberg Kommune lever årligt med en alvorligt syg forælder eller søskende (Danmarks Statistik).

  • Ca. 140 børn og unge fra 0-28 år i Frederiksberg Kommune oplever årligt at miste sin far, mor, bror eller søster (Danmarks statistik).

  • Hvert år mister 17 - 28 Frederiksberg-børn i alderen 0-17 år en eller begge forældre (tal for de sidste fem år). Heraf er omkring halvdelen af børnene under 10 år.


 

Mest Læste

Annonce