Koordineret indsats hjælper veteraner videre

02/02/2012 11:29

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommunes styrkede indsats for veteraner er blevet godt modtaget. 29 veteraner har foreløbig fået hjælp, og deres tilbagemelding på indsatsen er positiv.

At komme tilbage til tilværelsen som almindelig borger i det danske samfund kan være en svær proces for veteraner. Derfor etablerede Frederiksberg Kommune i maj 2011, som et led i kommunens veteranpolitik, en koordinatorfunktion, der skal hjælpe hjemvendte veteraner. En status over indsatsen viser både stor søgning - og stor tilfredshed.

29 veteraner har siden koordinatorfunktionen blev en realitet henvendt sig. Det er flere end forventet, da tilbuddet er et supplement til de gængse borgertilbud i kommunen. Ved alle henvendelserne har koordinatoren; Jeanett Martins, været i stand til at hjælpe med de aktuelle problemer, der typisk kan handle om mangel på bolig eller behov for råd og vejledning i forhold til offentlige ydelser, jobsøgning etc.

"Det kan være svært at finde rundt i den måde, det offentlige er skruet sammen på. Og hvis man oven i købet er mærket af de oplevelser, nogle veteraner har med hjem fra udsendelsen, kan det være næsten uoverskueligt. De veteraner, vi har været i kontakt med, har været rigtigt glade for, at de blot kan henvende sig ét sted, og så guider vi dem videre og hjælper dem med det forløb, de er i gang med," fortæller Jeanett Martins.

Hun samarbejder med en lang række aktører for at skabe det bedst mulige tilbud til veteranerne, og især samarbejdet med Veteranhjemmet er vigtigt:

"Veteranhjemmet ved, hvilke problemer, veteranerne typisk har. Samarbejdet med eksperterne derfra har hjulpet os med at hjælpe dem. Det er vigtigt, at vores funktion er indrettet på en måde, som rammer vores målgruppe, og det har Veteranhjemmet hjulpet os rigtig godt med," siger Jeanett Martins.

Der arbejdes løbende på at forbedre indsatsen. For tiden undersøger kommunen blandt andet muligheden for, at den kan tilbyde rådgivning på Veteranhjemmet på Frederiksberg, da Forsvaret har oplyst, at nogle veteraner har svært ved at overskue et besøg på Rådhuset.

Læs om Veteranhjemmet

Mest Læste

Annonce