Akut tilbud: Gladsaxe bedst af 14 kommuner

Velfærd

13/10/2016 13:08

Nick Allentoft

Akuttilbuddet til psysisk sårbare i Gladsaxe Kommune klarer sig bedst, når det kommer til at forbedre de henvendende personers mentale tilstand. Det viser Midtvejsevalueringen af de 14 kommuner, som med midler fra satspuljen har oprettet et akuttilbud på prøvebasis, foretaget af Deloitte.

Konstante angst- og panikanfald. Frygt for endnu et voldsomt epilepsianfald. Du sidder derhjemme og føler dig isoleret på tredje uge, mens studiet er som en båd, der sejler længere og længere væk. Du har ingen appetit og er i underskud af mad og væske.

Læs mere om psykiatrien her

Vi samler alle væsentlige historier om psykiatrien på denne temaside. 

Sådan kan en typisk situation se ud for et psykisk sårbart menneske, når han eller hun griber telefonen og ringer til akuttelefonen på Nybrogård i Gladsaxe Kommune.

Før i tiden måtte disse mennesker vente til næste morgen med at få hjælp. Men med indførelsen af et forsøg med akuttilbud i 14 kommuner i 2015 kan de nu få hjælp på alle tider af døgnet.

- 90 procent af gangene, når folk ringer eller på anden måde henvender sig, kan vi hjælpe dem til at få det bedre. Det er dejligt at kunne gøre den forskel for mennesker, fortæller Maria Hjørngaard, der er projektleder på akuttilbuddet.

 

Mange henvendelser og stort udbytte

Akuttilbuddene i de 14 kommuner er indført i en treårig forsøgsperiode med midler fra Socialstyrelsens satspulje. Og med nu halvandet år på bagen har Deloitte gennemført en midtvejsevaluering af tilbuddene.

Rapporten viser bl.a. at Gladsaxe med 2207 henvendelser har haft den tredjetravleste akuttelefon af de 14 kommuner efter København og Viborg. Samtidig indtager Gladsaxe førstepladsen, når det gælder borgernes udbytte af samtalerne med omsorgspersonerne i Akuttilbuddet.

Ifølge Maria kan tilbuddet være med til at tage noget af presset fra eksempelvis den psykiatriske skadestue eller praktiserende læger.

- De mange henvendelser vidner om, at der har været et behov. I stedet for at de psykisk sårbare tager på den psykiatriske skadestue i Ballerup kl. 02 om natten, kan de i stedet ringe til os. Nogle gange kræver det kun en ti minutters snak og så slipper de indlæggelse, fortæller hun.

 

Stærkt samarbejde i kommunen

Et andet af de områder, hvor akuttilbuddet på Nybrogård klarer sig godt, er kendskab, samarbejde og koordinering. Det dækker over borgernes kendskab til tilbuddet, samt medarbejdernes evne til at samarbejde med de øvrige instanser i kommunen.

Det nikker Maria genkendende til.

- Jeg synes, vi har et rigtigt godt samarbejde med ungeenheden, rusmiddelcenteret med flere. Det betyder, at vi let kan sende folk videre til de relevante steder i kommunen, siger hun.

Når budgettet skal lægges for 2018, er det op til politikerne i Byrådet at beslutte, om akuttilbuddet skal fortsætte. Indtil da fortsætter Maria sammen med sine medarbejdere Julie og Amalie arbejdet med at hjælpe de mange sårbare borgere, som henvender sig.

 

Mest Læste

Annonce