Første kommune i Danmark: Gladsaxe vil styre efter verdensmålene

Politik

10/10/18 9:00

Nick Allentoft

Som den første kommune i Danmark har Gladsaxe indarbejdet verdensmålene direkte i sin nye kommunestrategi, Gladsaxestrategien.

Onsdag aften vedtog Gladsaxe Byråd en ny kommunestrategi, Gladsaxestrategien, som tager udgangspunkt i FN's verdensmål for bæredygtighed. Dermed er Gladsaxe Kommune den første kommune i Danmark, som indarbejder verdensmålene direkte i hele sin måde at arbejde på.

 

Kommunerne har en særlig rolle

- Hvis vi vil have bæredygtighed på lang sigt, så kræver det handlinger og politisk lederskab - både lokalt og globalt. Og erfaringerne viser allerede, at mens verdens ledere har svært ved at blive enige, så myldre det frem med gode initiativer nede fra. Derfor har vi kommuner en helt særlig rolle og mulighed. For det er os, der er tæt på borgerne og i dialog med virksomhederne. Derfor er det os, der for alvor kan gøre en forskel. Med Gladsaxestrategien giver vi vores bud på, hvordan Gladsaxe Kommune kan bidrage til en bæredygtig udvikling globalt, ved at handle lokalt, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Vil samarbejde med lokale kræfter

Gladsaxestrategien sætter den strategiske retning for Gladsaxe Kommunes arbejde med bæredygtig vækst og velfærd for borgere og virksomheder de kommende år. Sammen med lokalsamfundet og virksomhederne vil kommunen skabe vækst og velfærd med fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. For Gladsaxe ser samarbejde med borgere, aktive, lokale kræfter og virksomheder som helt centralt for at udvikle Gladsaxe som by, både gennem små handlinger i hverdagen og fælles initiativer på lang sigt.

Gladsaxestrategien forankres politisk i Økonomiudvalget, fordi den kræver et tæt tværgående samarbejde at realisere og for at sikre, atkommunens samlede budget trækker i retning af mere bæredygtighed.

 LÆS OGSÅ: Hildebrandt om verdensmålene

FAKTA:

I Gladsaxestrategien prioriterer seks målsætninger, som hver især tager udgangspunkt i et eller flere af syv udvalgte mål blandt FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Gladsaxestrategien tager udgangspunkt i følgende syv verdensmål:

 • Mål 3. Sundhed og trivsel
 • Mål 4. Kvalitetsuddannelse
 • Mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13. Klimaindsats
 • Mål 17. Partnerskaber for handling

Gladsaxe Kommunes seks strategiske målsætninger er

 • Børn og unge former fremtiden
 • Attraktiv erhvervsby med jobvækst
 • Lige muligheder for at lykkes
 • Grøn og levende by
 • Sundhed og trivsel hele livet
 • Klimavenlig by

De seks strategiske målsætninger dækker over følgende:

Børn og unge former fremtiden
handler om at arbejde for at skabe trivsel for børn og unge, forpligtende fællesskaber og læringsmiljøer, der giver byens børn et stærkt fundament for livslang læring.

 

Attraktiv erhvervsby med jobvækst
handler om at fremme bæredygtig jobvækst, skabe nye jobs til udsatte borgere sammen med virksomhederne og skabe gode rammer for de virksomheder, der allerede er i Gladsaxe og de, der gerne vil flytte til Gladsaxe.

 

Lige muligheder for at lykkes
handler om at hjælpe familier til at lykkes, skabe social balance i bydele og samarbejde med borgere med handicap om at skabe rammerne for det gode liv.
 

Grøn og levende by

Handler om at skabe en grønnere by og arbejde videre med at skabe 'Gladsaxeliv' og arbejde strategisk med byens udvikling.

 

Sundhed og trivsel hele livet

Handler om at fremme sundhed og trivsel for borgerne i alle livets faser. Der skal være en ramme for at leve et sund og aktivt, og Gladsaxe vil arbejde sammen på tværs af kommunegrænser og niveauer i sundhedssektoren for at fremme og udvikle sundhedsindsatserne.

 

Klimavenlig by

Handler om at sikre grøn og vedvarende energi, satse på klimavenlig transport og investere i en mere robust by. Gladsaxe vil genanvende ressourcerne og også tænke bæredygtigt i indkøb, forbrug og håndtering af affald.