Frisk luft og store energibesparelser på GIC

07/02/2013 14:26

Greve Kommune

Frisk luft til idrætsudøverne. Det er en af sidegevinsterne ved en stor energirenovering for 8,6 mio. kroner, som netop er ved at være gennemført på Greve Idræts Center. Investeringen forventes at give årlige besparelser på tre kvart million kroner.

Idrætsudøverne i Greve Idræts Center, GIC, kan fremover regne med at få masser af frisk luft, også når sportskampene er på sit højeste. Et nyopsat styresystem til ventilationsanlægget i de to haller vil nemlig suge frisk luft ind i hallerne, når indholdet af CO2 i luften bliver for højt.

Det nye styresystem er en del af en større energirenovering, som de seneste uger er foretaget på GIC. Samlet set har Greve Kommune investeret 8,6 mio. kroner, og det forventes, at der kan spares 763.000 kroner årlig på varme-, el- og vandregningerne.

Blandt de større forandringer på GIC er et nyt tag på Hal 1, hvor der samtidig er opsat solceller til produktion af strøm. Indvendigt er der opsat nye strømbesparende belysningsarmaturer i både Hal 1 og 2. Og overalt er der opsat rumfølere, som slukker for lyset, når der ikke er aktivitet i lokalet.

”Energirenoveringen på Greve Idrætscenter er et meget fint eksempel på, at vi forbedrer indeklimaet i kommunens bygninger, samtidig med at vi sparer mange penge på energiforbruget”, siger borgmester Hans Barlach. ”Det er også et vigtig signal til borgere og virksomheder i Greve om, at det kan betale sig at energirenovere både i virksomheder og private boliger. Vi har i byrådet en målsætning om at reducere CO2-udledningen med to procent hvert år de næste otte år i hele Greve kommune, så vi skal også have borgere og virksomheder med på at energirenovere”.

Greve Kommune vil frem til 2014 have investeret omkring 104 mio. kroner i energibesparende foranstaltninger.
 

Mest Læste

Annonce