Greve får fem millioner kroner til bedre inklusion

21/11/2012 11:21

Greve Kommune

Hvad virker bedst, når børn med særlige behov skal inkluderes i almindelige skoleklasser, SFO’er og klubber? Det skal nu undersøges i Greve Kommune. Egmont Fonden giver fem millioner kroner til forskningen.

Greve investerer tilsvarende i øget inklusion, og derfor bliver det muligt at følge 60 skoleklasser, deres forældre, lærere og pædagoger tæt i de kommende fire år.

Når børn med særlige behov bliver inkluderet i almindelige skoler og fritidstilbud, trives alle børn i klassen bedre og får højere karakterer. Det viser international forskning, men forskningen viser ikke, hvorfor det sker.

Nu får danske skoler mulighed for at finde ud af, hvad der helt konkret får børnene til at trives og lære mere. Egmont Fonden har nemlig givet Greve Kommune penge til at undersøge, hvilke tiltag, der virker bedst.
"Egmont Fondens vision er, at alle børn og unge skal have lyst til at lære. Projektet i Greve Kommune vil give vigtig viden om, hvordan sårbare børn bliver en del af klassens fællesskab på en måde, hvor alle elever løftes – fagligt, personligt og socialt. Det er viden, som skoler i hele landet vil kunne trække på i deres indsats for at tage hånd om de sårbare elever," siger Grethe Nymark konstitueret leder af Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Greve Kommune arbejder allerede med inklusion i alle skoler, SFO’er og klubber. Pengene giver mulighed for at kortlægge indsatsen systematisk.

Som noget nyt bliver både børn og deres forældre inddraget løbende. Børnene skal blandt andet selv svare på, hvordan de trives, om de lærer noget, og hvad der kan gøres bedre.

Greve Kommune forpligter sig til at bidrage med lige så mange ressourcer som Egmont Fonden. Desuden skal kommunen løbende offentliggøre resultaterne af forskningen. Samtidig bliver projektet fulgt af repræsentanter fra Ministeriet for Børn og Undervisning, VISO, Børne- og Kulturchefforeningen, en landsdækkende forældreorganisation og de faglige organisationer.

Mest Læste

Annonce