Greve Kommune har i dag modtaget Arbejdsmiljøprisen 2012

07/11/2012 13:17

Greve Kommune

Repræsentanter for Greve Kommune har her i formiddag modtaget Arbejdsmiljørådets arbejdsmiljøpris i kategorien muskel-skeletpåvirkninger. Af Arbejdsmiljørådets hjemmeside www.arbejdsmiljoeprisen.dk begrundes pristildelingen:

”I Greve kommune er man på dagtilbudsområdet gået efter et markant fald i institutionernes ergonomiske belastninger. Det har de gjort med en nærværende og langsigtet læring, der kan bruges i det daglige arbejde.

Udgangspunktet for deres indsats er de konkrete arbejdsfunktioner, som har givet grundlaget for undervisning i ergonomi. Samtidig har de koblet det med medarbejdernes roller, adfærd og kommunikation.

Greve Kommune har udviklet materiale, som arbejdspladser kan bruge til at fastholde og udbrede de gode erfaringer fra arbejdsmiljøarbejdet. De har skabt resultater i form af bedre fysisk helbred, nedsat sygefravær samt øget motivation og engagement i deres arbejde.

Det vil Dommerkomiteen gerne belønne med ArbejdsmiljøPrisen 2012 i kategorien Muskel- skeletpåvirkninger.”

Læs Arbejdsmiljørådets pressemeddelelse og dommerkomiteens begrundelser.

Mest Læste

Annonce