Nyt beskæftigelsesprojekt for nydanske kvinder

Velfærd

11/9/13 8:09

Freja Eriksen

Greve Kommune er kommet med i et nyt beskæftigelsesprojekt, der skal få nydanske kvinder, som bliver forsørget af deres ægtefælles, i job eller uddannelse. Projektet er et pilotprojekt og gennemføres af Greve Nord Projektet i samarbejde med tre andre kommuner. Arbejdsmarkedsstyrelsen støtter projektet med 2,55 mio. kroner.

Greve Kommune og Greve Nord Projektet vil nu gøre en ekstra indsats for at få nydanske kvinder, der er uden arbejde og bliver forsørget af ægtefællen, ud i job eller i uddannelse. Sammen med tre andre kommuner deltager Greve i et pilotprojekt støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Projektets formål er at udvikle og afprøve nye metoder til at opsøge og støtte disse kvinder til at komme i uddannelse eller job.

Greve Kommune har løbende arbejdet på at øge erhvervsfrekvensen blandt borgere med en ikke-vestlig baggrund, for der er et meget stort potentiale i gruppen af kvinder, der er forsørgede af deres ægtefælle. Og formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Niclas Bekker Poulsen ser frem til at se resultaterne af projektet:

”De kvinder, som forsørges af deres ægtefæller, udgør et stort uudnyttet potentiale på arbejdsmarkedet, som samfundet og kommunen har hårdt brug for. Hvis disse kvinder kan få job eller komme i uddannelse, kan de bidrage til den enkelte families økonomi og familieforhold og samtidigt være et forbillede for andre kvinder med ikke-vestlig baggrund. Projektet er derfor et vigtigt skridt i retning af at styrke kvindernes situation og integration på arbejdsmarkedet”, siger Niclas Bekker Poulsen.

Projektet er et pilotprojekt, som gennemføres i fire kommuner og støttes af Arbejdsmarkedsstyrelsen med 2,55 mio. kroner. 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce