Borgerne kan invitere politikerne til møde om kommuneplan

Infrastruktur

21/06/2013 15:23

Haderslev Kommune

Når Forslag til Kommuneplan 2013 skal i høring til efteråret, kommer det aktive medborgerskab til at spille en afgørende rolle. Alle i Haderslev Kommune – både borgere, foreninger, interesseorganisationer eller måske virksomheder kan invitere politikerne og kommunen til møder, hvor formålet er at diskutere Forslag til Kommuneplan 2013 eller lige præcis de dele af forslaget, der måtte have særlig interesse.

”Det er en helt ny måde at involvere borgerne i en høringsfase på. I Haderslev Kommune ønsker vi at fremme det aktive medborgerskab, og derfor stiller vi politikere også gerne op til møder, hvor det er borgerne, der tager initiativ og sætter dagsordenen. Det tror vi, at der kan komme nogle spændende diskussioner ud af”, siger borgmester Jens Christian Gjesing.

Forslag til Kommuneplan 2013 vil komme i offentlig høring i september og oktober, og det er i denne periode, man kan booke politikerne. På kommunens hjemmeside www.haderslev.dk/kommuneplan kan man læse mere, og frem til den 5. august kan man indsende sine ønsker til et møde. Når alle ønsker er indsamlet, vil kommunen forsøge at få kabalen til at gå op.

”Det bliver noget af et puslespil, men vi vil forsøge at imødekomme de ønsker, borgerne må have angående datoer, og hvilke politikere de gerne vil have til at deltage i møderne. Vi vil også gerne hjælpe med annoncering og lokaler, hvis møderne skal være offentligt tilgængelige”, siger planlægger Klavs Busch Thomsen.

Kommuneplanforslaget fremlægges til september, men på kommunens hjemmeside www.haderslev.dk/kommuneplan kan man hente ”Byrådets fokusområder”, som udgør den politiske ”overligger” på kommuneplanforslaget.

Her beskrives udfordringer og muligheder samt mål inden for emnerne Sammenhæng og tilgængelighed, Erhverv og Uddannelse, Bosætning og Levesteder samt Sundhed og Bæredygtighed.

Fakta om Kommuneplan

Kommuneplanen beskriver, hvilken udvikling byrådet vil satse på i de kommende år. Kommuneplanen skal være med til at bevare og udvikle kvaliteterne i byområder og det åbne land. Kommuneplanen beskriver desuden de regler og muligheder, som borgere i Haderslev Kommune skal kende til ved nye tiltag.

Som følge af planloven skal kommuneplanen revideres efter vedtagelse af en planstrategi hvert 4. år, og den skal gælde for en 12 års periode.

Den første og gældende kommuneplan for Haderslev Kommune kan ses på www.kommuneplan.haderslev.dk. Det er en revideret udgave heraf, der bliver fremlagt som forslag i september-oktober 2013. 

Mest Læste

Annonce