Byrådspolitikere tager på studietur til Stockholm

Politik

10/11/2015 10:35

Nick Allentoft

Økonomiudvalget i Haderslev Kommune tager på studietur til Stockholm for at høre om de svenske erfaringer med konkurrenceudsættelse og udvikling af nye velværdsydelser.

-Et enigt udvalg har besluttet at tage til Stockholm for at høre om konkurrenceudsættelse og velfærdsydelser, fordi det er et tema, som også er på dagsordenen i Haderslev. I Sverige har man mange års erfaring med dette og derfor er det meget relevant for os at høre mere om deres positive og negative erfaringer på området, siger borgmester H.P. Geil.

-Vi har en udfordring med at sikre en velfærdsservice til borgerne samtidig med at de økonomiske muligheder er under pres. Det er derfor vigtigt, at vi politikere og direktionen får viden om muligheder for udvikling og omstilling af velfærdsydelserne. Sverige er et land, der på mange måder minder om Danmark, men samtidig også gør tingene anderledes og derfor kan give os vigtig ny inspiration, siger H.P. Geil.

På studieturen skal Økonomiudvalget besøge Nacka Kommune, der er den kommune i Sverige, der nået længst med konkurrenceudsættelse. Delegationen fra Haderslev skal her mødes med politikere, centrale embedsmænd og de institutioner, der rent praktisk leverer velfærdsydelserne.

Turen går også til Täby Kommune, der har en klar vision med vægt både på kvalitet og effektivitet i levering af velfærdsydelserne. Kommunen præsenterer sin valgfrihedsmodel, som sikrer borgerne en velfærdsydelse, der netop er afpasset den enkeltes behov. Modellen illustreres indenfor de forskellige velfærdsområder i kommunen.

Endelig besøges Sveriges Kommuner og Landsting, der svarer til det danske KL. Her får man en introduktion til det svenske kommunesystem, samt hvordan man mere overordnet arbejder med konkurrenceudsættelse og medborgerdialog i svenske kommuner og gennemføre de store forandringer, der kræves af den kommunale sektor.

På studieturen, der varer fra den 15.-18. november, deltager Økonomiudvalget, direktionen, økonomichefen samt sekretariats- og udviklingschefen.

Det samlede budget for turen er på ca. kr. 300.000.

Mest Læste

Annonce