Haderslev reducerer antallet af almene boliger

08/03/2013 09:37

Haderslev Kommune

I tæt samarbejde med de lokale boligforeninger vil Haderslev Kommune i løbet af de næste par år reducere antallet af almene boliger med 200. Projektet skal samtidig sætte gang i bygge- og anlægsbranchen, da der skal bruges 500 millioner kroner på både nedrivning, renovering og nybyggeri af boliger.

Haderslev Kommune har i et tæt samarbejde med boligorganisationerne lavet en aftale, hvor antallet af almene boliger reduceres med 200 boliger over de næste 3-4 år.

”Det er en ambitiøs aftale, hvor vi er gået sammen med boligforeningerne om at lave en plan, der betyder, at vi vil stå med færre tomme boliger, får bygget nogle nye ungdomsboliger og samtidig sætter gang i bygge- og anlægsbranchen”, siger borgmester Jens Christian Gjesing.

Første januar 2013 var der 205 ledige, almene boliger i kommunen, hvilket svarer til 3,63 %. For at kunne bygge nye boliger, er kommunen forpligtet til at nedbringe antallet af almene boliger til 2 %, og det har byråd og boligforeninger et fælles ønske om at ændre på.

”Vi har valgt at lave en langtidsplanlægning for vores almene boliger, og det indebærer, at vi river boliger ned, sammenlægger boliger og moderniserer utidssvarende boliger. Som bosætningskommune er det vigtigt, at vi kan tilbyde attraktive og moderne boliger”, siger Jens Christian Gjesing.

Aftalen betyder også, at kommunen og boligforeningerne kan tænke nyt og sætte nye projekter i gang, når Folketinget vedtager en lovændring. I det nye lovforslag, som forventes at træde i kraft den 1. april 2013, lægges der op til, en lempelse af 2 % reglen, hvis kommunen har en god grund og underretter ministeriet om kommunens boligledighed.

”Jeg har en tro på, at lovændringen gør, at vi kan komme igennem med vores projekt. Samtidig synes jeg også, at det ligger fint i tråd med regerings vækstpakke, hvor vi både sætter gang i byggeriet og samtidig får løftet vores kommune og tilpasset antallet af almene boliger til fremtiden”, siger Jens Christian Gjesing.

Aftalen er blevet til på baggrund af henvendelse til alle boligforeninger og i et mere konkret samarbejde med Haderslev Boligselskab/Domea og HAB.

Mest Læste

Annonce