Kampen for kasernen forsatte hos forsvarsministeren i dag

25/09/2012 14:55

Haderslev Kommune

Borgmester Jens Christian Gjesing har i dag haft en personlig samtale med forsvarsminister Nick Hækkerup om Haderslev Kasernes fremtid. Mens forsvarsforhandlingerne foregår på Christiansborg, kæmpes der fra mange sider for at bevare kasernen i Haderslev.

I lørdags var der åbent hus arrangement på kasernen, hvor mange borgere benyttede lejligheden til at få det dybere kendskab til en af byens store og meget markante arbejdspladser. Politisk er der gennem flere måneder arbejdet intenst for kasernens fremtid. I forsommeren blev der sendt en skrivelse til ministeren, medlemmer af forsvarsudvalget samt folketingsmedlemmer valgt i Sydjylland. Brevet blev siden fulgt op af breve fra forskellige byrådsmedlemmer til partikolleger på Christiansborg. Tirsdag den 26. september tog borgmester Jens Christian Gjesing så turen til København, hvor han i forsvarsministeriet havde en samtale med forsvarsminister Nick Hækkerup. Borgmesteren fremlagde her en række argumenter for besvarelse af kasernen. -Kasernen er landets billigste i drift. Den er inden for de sidste par år renoveret for ca. 200 mio. kr. og fremstår i topmoderne stand. Kasernens øvelsesterræn ligger kun 800 meter væk, siger borgmester Jens Christian Gjesing. -Jeg pegede også over for ministeren på mulige synergieffekter i forhold til de øvrige militære funktioner og kaserner i området, eksempelvis Flyvestation Skrydstrup samt de militære funktioner i Fredericia, Sønderborg og Varde samt Beredskabscenter Sydjylland og Hjemmeværnet i Søgård. -Jeg gjorde også ministeren opmærksom på, at flere hundrede offentlige arbejdspladser er lukket i kommunen inden for de sidste år. Det gælder bl.a. på sygehuset, inden for Politi og retsvæsen, Statsskovdistriktet samt i UC Syds administration, siger borgmester Jens Christian Gjesing. -Man bør også huske på Sønderjydernes og lokalsamfundet opbakning til forsvaret, der ikke kun manifesterer sig ved Lysfesten 4. maj, men viser sig i en bred folkelig opbakning i hverdagen, hvor de stationerede enheder er en levende del af byens og egnens sjæl. -Jeg oplevede en lydhør minister, og selv om jeg ikke fik et tilsagn om bevarelse af kasernen med hjem, så fik jeg indtryk af, at vores argumenter for at bevare kasernen gjorde indtryk på ministeren. Men på trods af en god dialog med forsvarsministeren må vi ikke tabe pusten og fortsat kæmpe på alle fronter for Haderslev Kasernes bevarelse. siger borgmester Jens Christian Gjesing.

Mest Læste

Annonce