Lokalsamfundet ind i skolebestyrelserne

Ledelse

15/04/2014 15:07

Freja Eriksen

Den kommende folkeskolereform betyder store ændringer i hverdagen for elever og lærere. I tråd med reformen lægger kommunen nu også op til ændringer for skolebestyrelserne.

I en ny styrelsesvedtægt har Udvalget for Børn og Familie i Haderslev Kommue besluttet, at hver skolebestyrelse skal udpege et til to medlemmer, som repræsenterer lokale foreninger, uddannelsesinstitutioner eller erhvervsliv. Og som en naturlig følge af, at at der i fremtiden bliver større samarbejde mellem lærere og pædagoger, skal SFO-lederne deltage i skolebestyrelsesmøderne.

Udvalgsformand Signe Knappe forklarer:

”Folkeskolen er en åben skole, som har brug for at være i løbende dialog med det samfund, den er en del af. Ved at inddrage foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i skoleledelsen får vi mulighed for en mere direkte udveksling af idéer og erfaringer mellem de forskellige aktører.”

Styrelsesvedtægten åbner også for en større grad af selvbestemmelse på skolerne. Lige nu står skolerne og skolebestyrelserne over for store opgaver, når det gælder økonomiske prioriteringer og organisering af skoledagen på den enkelte skole. Det bliver som noget nyt også skolerne selv, som skal styre klassefordelingen af børnehaveklasserne samt optagelse af børnehaveklasseelever fra andre skoledistrikter.

Signe Knappe appellerer derfor til forældrene om at tage aktivt del i deres børns skolegang, ikke blot i dagligdagen, men også gennem skolebestyrelsesarbejdet:

”Vi har nogle dygtige skoleledere, som har brug for et aktivt medspil fra skolebestyrelserne, specielt nu, hvor en større del af beslutningerne og prioriteringerne ligger på den enkelte skole,” siger hun.

Hun understreger dog, at det fortsat er politikerne, der sætter de overordnede rammer, men at det i højere grad bliver op til den enkelte skoleledelse at omsætte rammerne til praksis.

Styrelsesvedtægten er i høring frem til den 22. maj 2014 og træder i kraft 1. august 2014.

Mest Læste

Annonce