Ny spildevandsplan sendes i høring

Bæredygtighed

21/08/2013 10:50

Freja Eriksen

Mandag sendte Udvalget for Plan og Miljø et forslag til en ny spildevandsplan for Haderslev Kommune i høring. Planen skal gælde fra 2014 til 2020 og lægger vægt på at beskytte og forbedre vandmiljøet i og omkring kommunen.

Hovedmålene i forslaget til den spildevandsplan, Udvalget for Plan og Miljø har sendt i høring, er at forbedre vandløb, søer og kystområdet i Haderslev Kommune, at beskytte grundvandet og på sigt at forbedre badevandet i Haderslev Fjord.

Det skal blandt andet ske ved at reducere antallet af rensningsanlæg i kommunen, indføre nye kloakområder på landet og skille regnvand og spildevand ad i byerne.

”Når vi snakker om at forbedre vandmiljøet i kommunen, så er det vigtigt at forstå, at hele systemet hænger sammen. Lillebælt påvirkes af vandet i fjorden. Fjorden påvirkes af vandet i Haderslev Dam. Dammen påvirkes af vandet i søer og vandløb i Pamhule, Stevning og mange andre steder, helt til Vojens Bæk ved Maugstrup. Derfor er det vigtigt at se hele kommunen som en helhed. Det spildevand, vi udleder i Vojens, påvirker vores system helt ud i Lillebælt. Det samme gælder det vand, der løber mod vest og ender i Vesterhavet”, siger Peter Müller, der er miljømedarbejder i Haderslev Kommune.

I den nye spildevandsplan arbejder kommunen med tre masterplaner for henholdsvis Haderslev, Vojens og Gram. Planerne skal løse udfordringen med oversvømmelser i byerne ved større regnskyl.

”Mange steder er kloakkerne underdimensionerede i forhold til de store mængder regn, der kan falde på én gang. De steder, hvor regnvand og spildevand løber i den samme ledning, sker der nogle gange det, at vi får kloakvand på vejene, der løber videre ud i for eksempel Haderslev Dam eller Fjord eller ned i folks kældre. Løsningen på den udfordring vil nogle steder være, at regnvandet skal nedsives eller forsinkes, mens det andre steder vil være, at spildevand og regnvand skal separeres, så det ikke løber i de samme ledninger. Det skal vi i planperioden have beskrevet til bunds”, siger Peter Müller.

Spildevandsplanen sigter også mod at reducere antallet af rensningsanlæg i kommunen fra 16 til 9 i den periode, planen gælder. Det vil både betyde en forbedret rensning af spildevandet og en mere effektiv drift.

I det åbne land skal 16 områder kloakeres i perioden, hvilket der allerede er sat navne på. Det er nødvendigt for at forbedre rensningen af spildevandet, der i dag bliver renset på de enkelte ejendomme og udledes til vandløb og søer.

”Vi er klar over, at nogle af de her tiltag vil give en økonomisk udgift for de berørte borgere, der for eksempel skal tilsluttes offentlig kloak eller have udført andet arbejde på deres grund. Derfor forsøger vi undervejs at informere så godt som muligt om planerne, så borgerne er forberedte, og give dem en rimelig frist til at få arbejdet udført”, siger formand for Udvalget for Plan og Miljø, H. P. Geil.

”Samtidig har vi i byrådet åbnet op for, at pensionister får mulighed for at låne penge af kommunen til tilslutningsbidraget og en del af arbejdet, hvis de opfylder betingelserne. Det gør vi, for at gøre alt hvad vi kan for at gøre det her så smertefrit som muligt for borgerne”, siger H. P. Geil.

Forslaget kan fra næste uge findes på www.haderslev.dk, hvor det er i offentlig høring i otte uger.

 

Mest Læste

Annonce