Nedgang på 27 procent er en fremgang

22/10/2012 13:13

Halsnæs Kommune

Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er for nedadgående i mange jobcentre. På landsplan er tallet 10 procent. I Jobcentret i Frederiksværk i Halsnæs Kommune siger tallet en nedgang på hele 27 procent.


På landsgennemsnittet er antallet af langtidsledige dagpengemodtagere faldet med 10 procent inden for det seneste år. I Jobcentret i Frederiksværk kan man bryste sig af en nedgang på hele 27 procent, hvilket placerer Halsnæs Kommune på en 7. plads blandt de opnåede resultater i landets kommuner.

Det viser en opgørelse, som Jobindsats.dk – en service under Arbejdsmarkedsstyrelsen – har offentliggjort. Jobindsats.dk samler centrale tal om overførselsmodtagere og beskæftigelsespolitik.

”Det er rigtig god læsning. Jeg har et klart billede af, at de gode resultater i Jobcentret i Halsnæs, hænger sammen med Jobcentrets øgede evne til at matche ledige og virksomheder. Og ikke mindst den væsentlige og glædelige faktor, at vi i kommunen har en bred vifte af virksomheder, der er indgået i et meget positivt samarbejde med Jobcentret. Virksomhederne har taget det sociale medansvar med at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Både i form af virksomhedspraktik og løntilskud samt ved ordinære ansættelser”, siger Bertil Nyenstad, formand for Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og fortsætter:
”Jobcentret er privilegeret af, at vi i Halsnæs har et utroligt godt og bredt virksomhedsnetværk – F5 – som dækker mange forskellige brancher. Det giver rigtig gode muligheder for at foretage et godt match mellem den ledige, virksomhederne og den konkrete jobkompetence hos den ledige.
Samarbejdet mellem virksomhederne og virksomhedskonsulenterne er over årene blevet udbygget og denne udvikling fortsætter positivt.
 

Vi vil gerne gøre en forskel
To af de virksomheder, der er gået aktivt ind i arbejdet med at få de langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet er Netto i Frederiksværk og MEGA FLEX A/S, der tilbyder specifikke løsninger til industrien og byggeriet.
Netto Frederiksværk har budt ind på bestræbelserne på at få de langtidsledige i arbejde ved at ansætte en del af de ledige i tidens løb efter endt praktik. Både i løntilskud, i ordinære stillinger samt som voksenelever.
”Vi har gennem det seneste år taget knap 50 ind i praktik i kortere forløb. Desværre for nogles vedkommende i meget korte forløb, fordi nogle selv stopper efter blot én dag eller måske en uge. Men det har ikke holdt os tilbage. Vi vil gerne gøre en forskel for den langtidsledige, der kan og vil i gang på arbejdsmarkedet. Vi har mange gode eksempler, hvor vedkommende giver den gas og griber chancen. Måske blot med 20 timer om ugen. Men det er altid en positiv start, og vi har fastansat flere i årets løb”, siger butikschef Kim Kunderød Hansen og fortsætter:
”Vi er interesseret i folk med en butiks- eller håndværkeruddannelse eller blot med en positiv tilgang til at komme i gang igen. Det har vi en god dialog med Jobcentret om, hvor vi afstemmer de indbyrdes forventninger. Vi er absolut positivt indstillet for at gøre vores indsats. Vi føler et ansvar og vil godt gøre en forskel. Faktisk kan vi i visse perioder tilbyde flere praktikpladser, end jobcentret kan henvise”.
 

Til gavn og fælles bedste for alle parter
MEGAFLEX har i løbet af det seneste år taget imod 15 langtidsledige.
”Det at få langtidsledige ud på arbejdsmarkedet igen ser jeg som et fælles projekt for virksomhederne i Halsnæs, for de langtidsledige og for kommunen. Til gavn og fælles bedste for alle parter”, sider direktør Kim Bang, MEGA FLEX A/S.
”Virksomhederne bør – ud over varetagelse af det sociale ansvar – også se på sagen i forhold til at få opkvalificeret deres nuværende medarbejdere. Her på MEGA FLEX sender vi ofte vores medarbejdere på opkvalificerende kurser. Og så kommer det nye tiltag om jobrotation ind i billedet. Handler det om jobrotation, kan virksomheden få et tilskud til at tage langtidsledige ind til at udfylde pladsen. Det er med andre ord godt for virksomheden, som får dygtiggjort sine medarbejdere. Og det er godt for den langtidsledige, som får oparbejdet nogle kompetencer, som kan være starttilskuddet til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet”.
”Jeg har en klar fornemmelse af, at der er en øget bevågenhed fra Jobcentrets side på, hvad virksomhederne har brug for – i god balance i forhold til de kompetencer, som den ledige har. Jeg oplever en god dialog og hurtig respons på de behov, vi præsenterer, og vi har fået nogle gode og positive folk ud. Blandt andet nogle særdeles dygtige kranførere. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi også dyrker en slags talentjagt, når vi tager imod ledige. Vi er altid interesserede i dygtige medarbejdere. Og er viljen og kompetencen – eventuelt efter uddannelse – til stede fastansætter vi gerne, hvis vi har behov for flere medarbejdere”, slutter Kim Bang.
 

Mest Læste

Annonce