43 kommuner hørte om faktatjek af udligningssystemet

Politik

06/2/15 11:24

Suleman Haider

Politikere og embedsmænd fra 43 kommuner var onsdag den 4. februar samlet til en gennemgang af det kommunale udligningssystem. ”Det handler ikke om ”dem-og-os” – det handler om konkrete fejl og mangler, som umiddelbart bør være nemme at rette til”, understreger kommunerne bag www.RimeligUdligning.nu

Det var de seks østjyske kommuner og initiativtagere til RimeligUdligning.nu - Favrskov, Hedensted, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs - der havde inviteret til konference om den længe kritiserede udligningsordning. På konferencen blev der gjort status på en række analyser, der dokumenterer konkrete fejl og mangler i det kommunale udligningssystem. Et system der ellers skulle sikre, at kommunerne i Danmark har nogenlunde ens mulighed for at yde service til borgerne.

”Derfor handler det heller ikke om ”dem-og-os”, lyder det fra de seks borgmestre. ”Vi vil bare gerne pege på, at der er en række systemfejl i den måde, pengene til landets kommuner fordeles på. Fejl som betyder, at nogle kommuner har meget bedre muligheder for at yde deres borgere en god service end andre kommuner. Det synes vi ikke er rimeligt – og derfor byder vi ind med løsninger på, hvordan skævhederne kan rettes op”.

Der er ikke tale om en ”send-flere-penge” aktion. Det handler ganske enkelt om at få rettet fejlene og få en mere rimelig udligning.

Mange kommuner har store sociale udgifter, som udligningssystemet ikke tager hensyn til, fordi systemet mangler præcise kriterier til at bestemme  kommunernes sociale udgiftsbehov. Samtidigt modtager andre kommuner udligningskroner af et langt større beregnet udgiftsbehov, end deres faktiske socialudgifter kan begrunde.

En anden systemfejl betyder, at kommuner med mange børn eller mange ældre kun kompenseres med 2/3 af de udgifter, de har til børnehaver, skoler og ældrepleje. 

Endelige erkendte daværende Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager i foråret 2014, at der er fejl i den særlige udlændingeudligning. Alligevel blev fejlen ikke rettet, og det giver kommuner med mange udlændinge mulighed for at bruge samlet ca. 500 mio. kr. mere til andre former for service.

”Det kan enhver jo se er dybt urimeligt”, siger de seks borgmestre samstemmende.  

De seks østjyske kommuner vil nu følge den opfordring, som de fik fra de deltagende kommuner på konferencen. Nemlig at viderebringe konklusionerne til de folketingspolitikerne, som om et par år skal tage stilling til ændring af udligningssystemet jf. den politiske aftale om refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce