Hedensted: Slut med sikkerhedsstillelse på opgaver under 1 million

Infrastruktur

22/8/16 8:43

Nick Allentoft

Når en entreprenør eller håndværker fremover byder ind på et kommunalt anlægsprojekt, der har en værdi under 1 mio. kr., vil Hedensted Kommune ikke kræve sikkerhedsstillelse.

Sikkerhedsstillelse handler om, at entreprenøren stiller en økonomisk garanti, som kan komme til udbetaling, hvis entreprenøren ikke færdiggør arbejdet.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor stort et byggeri skal være, før der skal stilles en garanti. Det gør tilbudsgivning lidt besværligt for den enkelte virksomhed, der jo ofte byder ind på opgaver i flere forskellige kommuner.

At Hedensted nu sætter en grænse på 1 mio. kr. sker som et fælles initiativ fra de 12 østjyske kommuner i Business Region Aarhus. Initiativet sker efter dialog med Dansk Byggeri om behovet for en mere fælles tilgang til kommunale udbud. Det vil ganske enkelt gøre livet lettere for virksomhederne, hvis de ikke behøver forholde sig til forskellige politikker og krav alt efter hvilken kommune, der laver et udbud.

Borgmester Kirsten Terkilsen håber da også, at kommunerne syd for Hedensted – og dermed udenfor Business Regions Aarhus’ område – vil lade sig inspirere af grænsen på 1 mio. kr.:

”Mange af vores håndværkere og entreprenører her i Hedensted Kommune agerer jo ikke kun lokalt, men både i Vejle og længere mod syd. Samme regler i så mange kommuner som muligt vil gøre det nemmere for virksomhederne at byde ind”.

Grænsen på 1 mio. kr. vil samtidig mindske risikoen for, at små og mellemstore virksomheder afholder sig fra at give tilbud på et udbud, hvis udgiften til sikkerhedsstillelse er for stor set i forhold til det potentielle overskud.

”Det skal give mening for alle virksomheder – store som små – at byde ind på kommunale udbud. Det spreder mulighederne for indtjening, og det giver kommunerne flere tilbud at vælge imellem. Det, mener jeg, er i alles interesse"

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce