Bygge- og anlægsbranchen efterlyser unge, der vil have en erhvervsuddannelse

Velfærd

04/11/14 11:03

Suleman Haider

Tingene kan hurtigt vende. Hvor der i nogle år var mangel på praktikpladser, hvis man startede på en erhvervsuddannelse i det vendsysselske, er virkeligheden i dag en anden. Vendsysselske virksomheder må se langt efter unge, der vil i lære, og som vil være med at til at sikre, vi har håndværkere nok til at løse morgendagens byggeopgaver.

I foråret indgik EUC Nord, Dansk Byggeri og Hjørring Kommune en partnerskabsaftale, hvis hensigt det var at imødegå den store udfordring, det er, fremadrettet at sikre tilstrækkelig faglært arbejdskraft i vores landsdel. Erfaringerne her knapt et halvt år senere er, at samarbejdet i partnerskabet på bedste vis har understøttet rekrutteringen i branchen, så der nu er styr på praktikpladssituationen.

De unge, der i dag har lyst til at gå i lære i byggebranchen vil blive taget imod med kyshånd. Vi ved alle, at den demografiske udvikling går i den retning, at der i dag er færre unge til at tage over for de mange og store årgange, der i dag forlader bygge- og anlægsbranchen og arbejdsmarkedet generelt for at gå på pension. Vi har brug for, at en større andel unge tager en erhvervsuddannelse, og at væsentligt flere voksne uddanner eller efteruddanner sig som faglærte. Alene fra 2011 til 2014 har der på EUC Nord været et fald i 24 pct. i antal elever på bygge- og anlægs erhvervsuddannelser som murer, tømrer og snedker

Arbejdsstyrken indenfor bygge- og anlægsbranchen er blevet gennemsnitlig ældre, da der kommer færre unge ind i branchen, end der går på pension. I branchens arbejdsstyrke i Nordjylland har det fra 2006 – 2013 udviklet sig således, at de helt unge under 19 år nu kun udgør 5 pct., mens de ældre over 50 år udgør 30 pct.

Jørgen Thaarup, der underskrev partnerskabsaftalen på vegne af Dansk Byggeris lokalforening i Hjørring glæder sig over de resultater, der allerede er i hus på så kort tid: – Branchen har behov for kvalificeret arbejdskraft, der møder til tiden og vil arbejde, og som jeg altid har sagt, er bygge- og anlægsbranchen stedet, hvor der er uddannelse og arbejde til dem, der vil og kan. Derfor glæder det mig at se, at virksomhederne tager deres andel af ansvaret og uddanner dem, der skal tage over, når der skal en ny generation til.

– Det er hamrende vigtigt, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, men det kan ikke løse hele problemet, er reaktionen fra arbejdsmarkedsudvalgsformand Ivan Leth på vegne af Hjørring Kommune. – Der er brug for flere hænder, end der kan rekrutteres fra de små ungdomsårgange, som kommer ud af folkeskolen i de kommende år. De borgere, som er i forsørgelsessystemet, skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet. De skal hurtigere i uddannelse og job for at bidrage til at løse manglen på faglært arbejdskraft”.

– Praktik NORD har igennem det sidste år bevist sin værdi, udtaler udviklingschef Søren Vognsen Nielsen som repræsentant for den tredje underskriver af aftalen, nemlig EUC Nord. - Lige nu er alle, der er i lære som murere, snedkere og tømrere, ude i praktik i en virksomhed. Der er kun enkelte lærlinge inden for disse faggrupper, som er i skolepraktik i Praktik NORD på EUC Nord. De, der er på skolen, er det typisk, fordi de snart skal i gang med deres næste skoleforløb. Så vi byder alle unge, der ønsker at blive tømrer eller murer velkomne som elever på EUC Nord – og kan sige til både dem og deres forældre, at de unge kan være så godt som sikre på at få både en praktikplads og et job, når de er færdiguddannede.

Alle involverede i partnerskabsaftalen har gjort en intensiv indsats i det opsøgende arbejde, og det er lykkedes at få rigtig mange elever ud i virksomhederne. En del af eleverne kommer tilbage til Praktik NORD efter en kort aftale i en virksomhed, men det viser, at systemet virker efter hensigten, nemlig at sikre så stor en del af læretiden som muligt foregår i en virksomhed.

Derfor har hver enkelt lærling også den største del af deres uddannelsestid i en virksomhed. Der er en del virksomheder, der ikke kan overskue deres aktiviteter de næste 3,5 år, men med en kort uddannelsesaftale har de også mulighed for at ansætte en lærling.

Det ser ud til, at de prognoser om manglende arbejdskraft i fremtiden er ved at være ’her og nu’, slutter Søren Vognsen Nielsen. Vi oplever, at der er en stigende interesse for at ansætte vores lærlinge, med henblik på at sikre velkvalificeret faglig arbejdskraft fremover.