”Vi har en stor udfordring i at omstille Danmark til et fossilfrit samfund, og kommunerne spiller en vigtig rolle, siger borgmester i Høje Taastrup, Michael Ziegler.

Høje-Taastrup skal vise vejen for bæredygtig omstilling

Bæredygtighed

14/01/2014 09:51

Freja Eriksen

Høje-Taastrup Kommune har fået 3 mio. kr. fra Energistyrelsens grønne superpulje og skal dermed være foregangskommune for et fossilfrit Danmark.

Bevillingen fra den grønne superpulje understreger, at Høje-Taastrup Kommune er helt i front, når det gælder omstillingen af Danmark til en grøn og bæredygtig energiforsyning.

Høje-Taastrup Kommune skal vise, hvordan en almindelig kommune kan understøtte en endnu hurtigere omstilling til en fossilfri energiforsyning inden for el-, varme- og transport. Indsatsen understøtter den nationale energi- og klimapolitik, hvor målsætningen er, at Danmark skal være uafhængig af olie, kul og gas i 2050.

”Vi har en stor udfordring i at omstille Danmark til et fossilfrit samfund, og kommunerne spiller en vigtig rolle. Vi er glade for Energistyrelsens anerkendelse af vores store klimaindsats, og det betyder at vi kan sætte endnu flere kræfter ind på at finde de gode løsninger til glæde for alle kommuner”, siger borgmester Michael Ziegler.

Ambitiøse indsatser

Kommunen har fået tildelt 3 mio. kr. fra Energistyrelsene grønne superpulje og skal frem til 1. juli 2015 gennemføre en ambitiøs vifte af analyser, projektforslag, demonstrationsprojekter mv. inden for energieffektivisering, energiforsyning og transport.

Der skal bl.a. udarbejdes et indsatskatalog for energieffektivisering i både private boliger, boligselskaber, udvalgte virksomheder og kommunale bygninger. Der skal gennemføres et pilotforsøg for næste generation LED-gadebelysning. Potentialet for udbygning med solceller og andre vedvarende energikilder skal afdækkes. Der skal arbejdes med intelligent elforbrug i form af smarte energimålere i kommunale bygninger. Fjernvarmeforsyningen skal udvikles med bl.a. strategisk energiplanlægning over kommune- og regionsgrænser. Der skal også udarbejdes et konkret indsatskatalog for at fremme fossilfri transport - både for kollektiv og individuel persontransport samt godstransport.

"Det bliver fantastisk spændende at kunne styrke vores klimaindsats sammen med kommunens partnere i de forskellige projekter. Især øget energieffektivisering vil komme borgerne, virksomheder og kommunen til gode" siger Flemming Andersen, formand for plan- og miljøudvalget.

Projektet løber fra den 1. januar 2014 – 1. juli 2015 og gennemføres i et partnerskab med nabokommuner, forsyningsselskaber, rådgivere, vidensinstitutioner, virksomheder og boligselskaber. Erfaringerne og resultaterne vil løbende blive præsenteret på konferencer og seminarer.

Høje-Taastrup Kommunes klimaindsats har allerede i dag skabt gode resultater. 2008-2012 er CO2-udledningen i kommunen som helhed reduceret med 15 % og i kommunen som virksomhed med 24 %. Det er sket samtidig med en markant vækst i antal arbejdspladser. 

Mest Læste

Annonce