Kommune vil lave ny folkeskole sammen med LEGO

Velfærd

29/08/2016 11:36

Nick Allentoft

Høje-Taastrup Kommune indgår partnerskab med LEGO Education om udvikling af ny science skole. En eksperimenterende skole, der skal sikre eleverne kompetencer til fremtidens samfund.

Høje-Taastrup Kommune vil skabe fremtidens folkeskole: En skole, hvor børn og unge leger, bygger, ideudvikler, løser problemer og bruger deres naturlige nysgerrighed og skabertrang til at lære og udvikle sig, så de kan begå sig i en verden, hvor en stor del af de jobs, vi uddanner dem til, ikke eksisterer i dag.

Fremtidens skole skal imødegå de udfordringer, der for nylig placerede Danmark langt nede på World Economic Forums liste over lande med de rette kompetencer til fremtidens arbejdsmarked: I forhold til lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, skal de danske unge have flere tekniske færdigheder og IT- kundskaber og kunne håndtere kreativ problemløsning.

Den problemstilling vil Høje-Taastrup Kommune udfordre i et nyt partnerskab med LEGO Education, når en ny folkeskole skal stå færdig i 2019 i den helt nye bydel Nærheden. 

I fremtidens folkeskole skal elevernes hverdag være fyldt af selvstændigt og projektorienteret arbejde - i tæt samarbejde med det omgivende samfund, lokalt og globalt. Eleverne skal arbejde ”hands-on”, eksperimentere og bygge modeller for at løse deres opgaver. De skal lære ved at konstruere ting fra den virkelige verden og på den måde tilegne sig viden. Og skolebyggeriets rum og rammer skal inspirere og understøtte den undervisning, der foregår.

Der skal altså eksperimenteres med, hvordan en nybygget skole pædagogisk og indretningsmæssigt kan se ud, når science og naturvidenskab er sigtepunktet. Og der skal skabes rammer for en skole, som er et pædagogisk udviklingsmiljø – et eksperimentarium for lærerkompetencer, læringsteknologi og undervisningsmaterialer.

Derfor er partnerskabet tænkt bredt, således at uddannelsesinstitutioner på skoleområdet, andre private virksomheder og gerne også andre offentlige myndigheder inviteres med i udviklingsarbejdet. 

Borgmester Michael Ziegler udtaler:

”Byrådet har tårnhøje ambitioner og vil bygge en ’state of the art–folkeskole’. De børn, vi bygger skole til, skal være rustede til at møde verden med kreativitet, nytænkning, indsigt og samarbejdsevner, så de kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer og udvikle vores samfund positivt. Hvert enkelt barn skal opleve at blive et stærkere, modigere og mere kompetent menneske af at gå i vores skole. Og vores medarbejdere skal være stolte og begejstrede over den vigtige rolle de har, og de skal trives i rammerne”.

"At skabe den skole er en kæmpe udfordring, som vi helst vil samarbejde med andre om - helt i tråd med skolereformens tanker om ’den åbne skole’. Vi er allerede gået i gang med arbejdet sammen med forskere, vores lærere, ledere og forældre, og jeg er rigtig glad for samspillet med LEGO Education”.

Fakta om partnerskabet:

·         Samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune og LEGO Education om den nye skole og skoletænkning indeholder følgende elementer: 

·         Samarbejde om udarbejdelse af den endelige vision og beskrivelse af den nye skole som grundlag for at udbyde byggeprojektet. 

·         Udarbejdelse af en kompetence-strategi, så medarbejdere og ledere er godt rustede til det nye læringskoncept. Nye faggrupper og kompetencer indtænkes.

·         Udvalgte læringszoner på skolen designes og indrettes med nødvendig teknologi og læremidler. 

·         Skolen etableres som et forskningsmiljø og udstillingsvindue for læring og læremidler. 
 

LEGO Education deltager desuden i et advisory board nedsat frem mod skolens åbning i 2019 og bidrager også ved at inddrage parter fra virksomhedens netværk, bl.a. i forskningsverdenen.

 

Høje-Taastrup Kommune vil udvikle og eksperimentere med fremtidens skoleundervisning bl.a. i forlængelse af LEGO Educations læringsfilosofi og den fælles vision, og stiller skolen til rådighed som et udstillingsvindue og udviklingsmiljø.

Mest Læste

Annonce