Holbæk henter inspiration fra England

21/11/2012 14:48

Holbæk Kommune

Fem dages inspirationstur har givet to medarbejdere i Holbæk Kommune en masse ideer og viden om lokaldemokrati og frivillighed.

I Storbritannien er man langt fremme, når det gælder om at tænke frivillighed og nærdemokrati sammen. Derfor har frivilligkoordinator Christina Hvalsø Hansen og lokalforum-konsulent Ditte Galsgård netop været i England for at hente inspiration og viden.

Holbæk Kommune har nemlig i en årrække arbejdet med at styrke nærdemokratiet gennem de lokale dialogmøder. Derudover har kommunen gennem det seneste år arbejdet intenst med at styrke det frivillige arbejde for og med kommunens borgere.

”I England arbejder de på at ændre folks syn på den kommunale service”, fortæller Christina Hvalsø Hansen. ”I stedet for at spørge: Hvad kan kommunen gøre for borgerne? Så skal det lyde: Hvad kan kommunen og borgerne gøre sammen? Derved bliver borgerne er vigtig samarbejdspartner for kommunen, og borgerne er selv med til at fordele penge til lokale projekter.”

De to Holbæk-medarbejdere deltog i turen sammen med repræsentanter fra fire andre danske kommuner og en medarbejder fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Undervejs besøgte de både lokale engelske kommuner, en boligforening, to frivillige organisationer og to engelske tænketanke – og på den måde fik de emnet præsenteret fra mange interessante vinkler. Den sidste dag brugte de på at overvære en lokal afstemning i byen Luton under mottoet You Say – We Pay - eller på dansk: Du bestemmer – Vi Betaler.

Ideen er, at kommunen stiller et beløb til rådighed, som lokale foreninger og grupper kan søge til gavn for deres lokalområde. Hver gruppe præsenterer sin projektidé, og så stemmer folk på de projekter, som de synes er bedst. ”Folk var meget engagerede i deres lokalområde. De fik pludselig mødt hinanden og talt om deres fælles bydel og om deres fælles udfordringer og stoltheder”, fortæller Christina.

”Men projekterne opstår ikke af sig selv” pointerer Ditte Galsgård. ”Det kræver, at kommunen samarbejder tæt med de lokale. Folk skal være enige om spillereglerne, og det er ofte nødvendigt at hjælpe nogle af de udsatte grupper med at skrive ansøgninger og lave præsentationer. Men når det lykkes og folk lytter til dem, så får deres selvtillid et kæmpe løft! Og derudover lærer folk noget om hinanden. Det har i visse områder betydet virkelig meget for trygheden og tilliden mellem folk.”

Ditte Galsgård og Christina Hvalsø har hovederne fulde af inspiration og idéer efter turen. Hvordan det kan ”oversættes” til Holbæk-forhold, kan de ikke sige noget om endnu. ”Nu skal vi drøfte vores oplevelser med andre, og så skal vi sammen udvikle de rammer, der vil fungere bedst i netop Holbæk Kommune. Men nu er vi godt klædt på til at tage diskussionerne,” erklærer de to.
 

Mest Læste

Annonce