Sjællandske kommuner samarbejder om velfærdsteknologi

Velfærd

19/01/2012 16:12

Holbæk Kommune

De sjællandske kommuner har indgået et samarbejde om udvikling af ny teknologi til blandt andet ældreområdet. Borgmestrene forventer, at nye redskaber og større viden kan give effektiviseringer og sikre en god service til borgerne.

I de seneste år har en stram økonomi og udsigt til mangel på arbejdskraft medvirket til et stadig større fokus på den såkaldte velfærdsteknologi. Robotter og andre nye redskaber skal aflaste medarbejderne på de store velfærdsområder, så de kan fokusere på den menneskelige pleje og omsorg.

For at få mest mulig gavn af den nye teknologi, har kommunerne i Region Sjælland slået sig sammen i et fælles tre-årigt projekt. Projektet omfatter både brugen af kendte muligheder, som robotstøvsugere og talegenkendelse, samt videreudvikling af redskaber og anvendelsesmuligheder.

Projektet er forankret i KKR Sjælland, som er kommunernes regionale samarbejdsforum, og formanden Henrik Holmer (S) ser mange muligheder i den nye teknologi:

- For at imødegå fremtidens udfordringer og stadig kunne give borgerne en god service, er det vigtigt at tage velfærdsteknologien i anvendelse. Vi har allerede gode erfaringer på området, men det hele er endnu så nyt, at vi har behov for mere viden og erfaring om, hvordan vi bedst bruger teknologien i samspil med borgerne.

Fælles indsats til gavn for alle
Langt de fleste kommuner står over for samme udfordringer og muligheder på de store velfærdsområder, og derfor ser Niels Hörup, der er næstformand i KKR Sjælland, mange fordele i det tværkommunale samarbejde:

- Alle kommuner kigger i disse år deres budgetter rigtig godt efter i sømmene, for besparelser og effektiviseringer er nødvendige, hvis økonomien skal hænge sammen i fremtiden. De nye teknologiske muligheder og redskaber kan give betydelige effektiviseringsgevinster, og når vi arbejder med det i fællesskab, kan vi udnytte mulighederne bedst muligt og sikre, at de gode erfaringer bliver spredt.

Til at føre projektet ud i livet bliver der ansat to medarbejdere, som fysisk vil høre hjemme i Region Sjællands Center for Sundhedsinnovation og Kommercialisering i Næstved. Projektet er finansieret af de deltagende kommuner, og derudover er det målet at opnå ekstern finansiering.
/KKR Sjælland - Holbæk Kommune/

Mest Læste

Annonce