200 studerende med på borgermøde om det nære sundhedsvæsen

25/10/2012 11:40

Karsten Peier

Kristoffer Sønderbo og Amanda Riis Stengaard er begge studerende på VIA University College Campus Holstebro. Han læser til fysioterapeut og bliver færdig med uddannelsen til sommer. Amanda er i gang med andet semester på uddannelsen til pædagog, som hun kan afslutte i 2015.

Amanda og Kristoffer er altså endnu ikke en del af det "etablerede væsen", der i det daglige leverer sundhedsydelser til borgerne. Alligevel kan nogle af de ideer og tanker, de i dag som studerende har om, hvordan det nære sundhedsvæsen indrettes bedst muligt for borgerne, blive til daglig virkelighed i Holstebro om føje år.

225 studerende inviteret

Kristoffer og Amanda var to af de 225 studerende fra uddannelserne under VIA og UCH, fra SOSU-uddannelsen og fra gymnasiet Holstebro, som Holstebro Kommune onsdag eftermiddag den 24. oktober inviterede til at komme med ideer til det nye Center for Sundhed, der skal etableres på Hostrupsvej. Rammerne for mødet var Prismesalen i VIA University College på Gl. Struervej i Holstebro.

Hidtil i processen har mange eksperter, professionelle i sundhedsvæsenet, menige borgere og andre interessenter givet bud på rammer for og indhold i det nye center. Nu var turen kommet til at lytte til input fra de studerende og deres nye øjne på, hvordan et moderne sundhedscenter, der kan komme til at danne skole andre steder i landet, kan indrettes.

- De unge på uddannelserne er jo nuværende og mange af dem forhåbentlig også fremtidige borgere i Holstebro Kommune. En del af dem bliver med deres forskellige uddannelsesmæssige baggrunde formentlig også kommende medarbejdere i Center for
Sundhed og det nære sundhedsvæsen i kommunen. Derfor giver det særdeles god mening at være i ping-pong med dem og lytte til deres ideer til, hvordan centret indrettes, så borgernes behov og det faglige sundhedspersonales ønsker tilgodeses bedst muligt, understreger projektleder Winnie Munk.

Som borger og som eventuel medarbejder

Under mødet arbejdede de studerende i seks forskellige workshops, der havde hver deres tema. Amanda Riis Stengaard var med i den workshop, der kom med ideer til den fysiske indretning af Center for Sundhed. "Fremtidens sundhedsbyggeri - udfordringer, muligheder og dilemmaer" var overskriften på opgaven.

- I den gruppe, jeg har deltaget i, har vi diskuteret, hvordan Center for Sundhed indrettes, så det appellerer til alle generationer - også til børnene. Hvordan kan byggeriet formes indvendigt, så det også er tiltalende for børnene? Jeg synes bestemt, at dette møde har relevans for mig, både hvad angår de muligheder, jeg får som borger i min kommune, og hvordan jeg som professionel pædagog eventuelt kan se
mig selv som medarbejder i centret. Jeg synes, at det virkelig har været med til at sætte nogle tanker og ideer i sving, siger Amanda.

Tværfaglighed - helt fra bunden

"Langt de fleste opgaver i sundhedsvæsenet fordrer et tæt, tværfagligt samarbejde mellem og et gensidigt kendskab om forskellige faggrupper. Hvordan kan vi arbejde med og sikre dette i praksis?"

Det var overskriften på opgaven i den workshop, som fysioterapeut-studerende Kristoffer Sønderbo deltog i.

- I vores uddannelse lægges der meget vægt på værdien af tværfagligt samarbejde. Ude i den "virkelige verden" og i praksis tror jeg også, at de fleste gerne vil dette tværfaglige samarbejde til gavn for patienter og brugere, men mange steder er det langt fra ført ud i livet i dagligdagen. Problemet er ofte manglende kendskab til, hvad andre faggrupper end ens egen kan. Med Center for Sundhed, hvor mange
forskellige faggrupper samles under ét tag, er der en oplagt mulighed for at få skabt denne tværfaglige tænkning "helt fra bunden". Jeg synes, at der er store fremtidsperspektiver i dette center. Jeg håber, at det kan danne skole andre steder i landet, og det er enormt fedt som studerende at være med i processen, understreger
Kristoffer.

I de seks workshops kom der et væld af gode ideer og skæve, kreative tanker fra de mange studerende.

- Alle input bliver samlet, og de vil komme til at indgå i forskellige sammenhænge i processen frem mod den endelige beslutning om rammerne for og indretning af Center for Sundhed, fortæller projektleder Winnie Munk.

Mest Læste

Annonce