Overkommelig diabetes-forebyggelse i kommunen overrasker

Velfærd

05/11/2014 11:36

Suleman Haider

Med en relativ lille indsats i forebyggelsen af type 2 diabetes har Holstebro Kommune i samarbejde med de praktiserende læger opnået effekter, der kan matche forskningsresultater fra langt dyrere og omfattende forløb.

Forebyggelse af diabetes kræver ikke altid langvarige og ressourcekrævende forløb, som internationale studier peger på. Mindre kan faktisk også gøre en forskel, viser evalueringen af kommunens prædiabetes-projekt.

Med enkle metoder og den rigtige ’timing’ er udsigten til et liv med type 2 diabetes (tidligere ’gammelmandssukkersyge’) erstattet af vægttab, fald i blodtryk og færre centimeter om livet.

Det er nogle af gevinsterne for de borgere, som deltog i et kort kursus hos Holstebro Sundhedscenter for at undgå type 2 diabetes.

De gode resultater overrasker, især fordi der i kurset, hverken indgår træning eller praktisk madlavning, som er typiske elementer i mange andre livsstilsforløb. Den del har kursisterne selv taget hånd om.

En metode der kan knække kurven

Som den første kommune i landet gik Holstebro Kommune og de praktiserende læger i 2011 sammen om at udvikle et kursusforløb for mennesker med høj risiko for at udvikle type 2 diabetes. Projektet, som sluttede i 2014, blev fulgt af forskere fra Institut for Folkesundhed, Aarhus universitet, som nu har undersøgt resultaterne af indsatsen.

- Vi har udviklet et kursus, der er realistisk at implementere og afvikle i en dansk kommune. Og evalueringen viser, at det virker. Det har været væsentligt for kommunen, at kurset både er overskueligt at gennemføre for den enkelte borger og samtidig bidrager til, at deltagerne får redskaber til at foretage og fastholde livsstilsændringer over tid, siger Ellen Greve, der er chef for Sundhedsfremme og Forebyggelse i Holstebro Kommune.

På landsplan skønner man, at mellem 500.000 og 700.000 danskere har prædiabetes. Der er sjældent symptomer, men de praktiserende læger kan alligevel spotte patienter i risikogruppen gennem test og derefter henvise dem til sundhedscentrets tilbud.

- Vi møder borgerne på et tidspunkt, hvor de endnu ikke er syge, og derfor har større indflydelse og motivation til selv at hindre eller udskyde eventuel udvikling af diabetes. Vi tager udgangspunkt i, hvad den enkelte har lyst til, og giver dem viden, de kan handle på. Det er den simple version af metoden, forklarer Ellen Greve.

”Jeg har ikke prædiabetes længere”

Kurset gennemføres i grupper og består af 4 mødegange over 5 uger samt to opfølgningsgange efter et par måneder. Deltagernes resultater er blevet sammenlignet med en kontrolgruppe over 12 måneder. Der har i alt deltaget 127 i projektet.

Og ifølge resultaterne har projektet været en succes for mange – for eksempel for Solveig Schlippé-Steffensen, der var en af kursusdeltagerne hos Holstebro Sundhedscenter:

- Jeg har fået den glædelige nyhed, at jeg ikke har prædiabetes mere. Mine sidste blodprøver frikendte mig. Jeg fik at vide, at jeg ikke måtte tage på igen, så kunne jeg risikere, det vender tilbage. Ved omlægning af min kost og træning har jeg tabt ca. 12 kg. Rigtig mange tak for undervisningen - det gav mig meget forståelse for sygdommen.

Forebyggelse, der ikke koster en bondegård

Evalueringsresultaterne kommer også bag på lægerne i projektet – også fordi kommunens udgift pr. kursusdeltager kun er 1.200 kr.

- Jeg er overrasket over, at man for få penge kan gøre næsten det samme i en almindelig dansk kommune, som man har gjort i dyre udenlandske projekter. Her har vi lavet et tilbud, som bærer ud til fremtiden, fordi det virker, det flytter noget, og det koster ikke en bondegård. At undgå at en masse mennesker udvikler sygdom er i virkeligheden det mest fornemme, man kan være med til. Samtidig er det positivt at opleve, at en kommune i samarbejde med almen praksis kan være med til at skabe evidens og lave forskning på højt plan, siger Lars Dudal Madsen, der er praktiserende læge i Holstebro Kommune.

Det er direktør for Kultur og Sundhed i Holstebro Kommune, Anders Kjærulff, helt enig i:

- Prædiabetesprojektet har været lærerigt og banebrydende i forhold til at opnå erfaringer som kommune i forskningsbaseret samarbejde med almen praksis og forskningsinstitutioner. Kommunerne og sundhedsvæsnet står foran kæmpe udfordringer, bl.a. fordi flere får kroniske sygdomme, de får dem stadig tidligere, og de lever længere med sygdommene. Det har både menneskelige og samfundsøkonomiske store konsekvenser. Her har vi lavet et tilbud, der er økonomisk tilpasset til et kommunalt serviceniveau, siger Anders Kjærulff.

Fredag den 14. november 2014 er det FN’s internationale Verdens Diabetes Dag.

Mest Læste

Annonce