Vestjylland på vej mod ny naturpark

Bæredygtighed

20/05/2016 12:23

Nick Allentoft

Området omkring Nissum Fjord i Vestjylland er nu ”Pilot-naturpark” og dermed godt på vej til at opnå mærkningen Danske Naturparker under Friluftsrådet.

Både naturen, turismen, landbruget og det lokale kulturmiljø i Lemvig og Holstebro kommuner kan se frem til bedre muligheder og eksponering af oplevelser omkring fjorden.

I sidste uge blev Nissum Fjord og opland udnævnt som Pilot-naturpark af Friluftsrådet. Det betyder, at de lokale kræfter i de to kommuner er på rette kurs med at formidle områdets særlige natur og skabe lokal engagement samt give nye udsigter for erhverv og bæredygtig turisme.

Danske Naturparker er Friluftsrådets kvalitetsmærke for større sammenhængende naturområder, og formålet er at forbedre naturen og folks muligheder for at dyrke friluftsliv.

Foruden at fortælle om en enestående natur formidler mærkningsordningen også områdets særlige kulturmiljø og rekreative faciliteter, som skaber gode friluftsoplevelser. Det kan være stisystemer, overnatningspladser, bådebroer, naturvejledning eller andre tilbud til naturgæsterne.

- Lemvig Kommune ser et stort potentiale i at få udmærkelsen Danske Naturparker. Det vil bidrage til lokal identitet og stolthed over naturen og kulturmiljøet rundt om fjorden. Og så kan udmærkelsen understøtte både turisme- og landbrugserhvervet, når mærkningen bruges aktivt i markedsføringen af turistdestinationer og lokalt producerede fødevarer, siger Jørgen Nørby, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lemvig Kommune.

For at blive en af landets Danske Naturparker skal et naturområde leve op til 10 kriterier. Som Pilotnatur-park kan området ’nøjes’ med at opfylde en del af kriterierne i mærkningsordningen og i stedet beskrive, hvordan aktørerne i løbet af pilot-perioden vil arbejde hen imod den egentlige mærkning.

 

Skulderklap og motivation til de frivillige

Karsten Filsø, som er formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima i Holstebro Kommune, glæder sig også over udpegningen:

- I Holstebro Kommune satser vi på at udvikle og tilgængeliggøre vores natur. Ikke bare for naturens skyld alene, men også fordi vi opfatter naturen som et aktiv for eksempel i forbindelse med bosætning og udvikling af turismeerhvervet. Samtidig er projektet et glimrende eksempel på, hvad borgere og kommune kan i fællesskab, og jeg er stolt af den indsats ildsjælene lægger i realiseringen af naturparken. Derfor er udpegningen som pilot-naturpark også et skulderklap til Nissum Fjord Netværket og de mange frivillige, som er med til at drive projektet.

Målet med Pilot-naturparkerne er at motivere og sikre udviklingen af kommende naturparker samt at give procesmæssig støtte til kommuner, som er i gang med at etablere naturparker.

Pilot-naturparker kan også få del i de mange gode muligheder, som mærkningsordningen indebærer.

Mærkningsordningen er udviklet af Friluftsrådet og støttet af Nordea-fonden, og lige nu er der fem naturparker i Danmark.

 

Mest Læste

Annonce