Hvidovres første politikadetter starter til efteråret

Velfærd

18/04/2016 16:24

Nick Allentoft

Kommunen underskriver aftale med Vestegnens Politi om samarbejde, der skal få udsatte unge på 12-15 år på ret kurs.

Et nyt tiltag, der skal forebygge at unge i Hvidovre kommer ud i kriminalitet eller ind i bande- og rockermiljøet, ser dagens lys i løbet af efteråret 2016.

Mandag den 18. april underskriver borgmester Helle Adelborg og politidirektør ved Københavns Vestegns Politi, Kim Christiansen, en samarbejdsaftale om et politikadet-forløb i Hvidovre.

Efter inspiration fra brandvæsnets brandkadetter og britiske politi-forløb for unge har Vestegnens Politi i 2015 kørt politikadet som forsøg i Ballerup, Gladsaxe og Herlev i 2015, og folkene fra politigården i Albertslund har netop modtaget Den kriminalpræventive Pris 2016 for projektet.

Resultaterne af politikadet-projektet er så positive, at politiet nu tilbyder kommunerne på Vestegnen at indgå i et samarbejde om forløb for unge, der har brug for at få boostet deres selvværd, styrket tilliden til politiet og har lyst til at være en del af et meningsfuldt fællesskab.

Målgruppen er ”kriminalitetstruede” unge mellem 12 og 15 år, der endnu ikke er kriminelle, og der er altså tale om en helt tidlig forebyggende indsats. De kommende politikadetter vil blive visiteret til forløbet i et samarbejde mellem kommunens SSP-folk og Vestegnens Politis Forebyggelsessekretariat.

De ca. 10 kadetter vil til efteråret komme på en intro-uge, hvor de skal lære hinanden og deres instruktører fra SSP, klubber og politiet at kende. I introugen vil der blive lagt en udviklingsplan for den enkelte deltager, og de unge vil bl.a. lære om medborgerskab og politiets opgaver og rolle, og de vil deltage i rollespil, hvor de selv skal agere politi. Kadetterne får udleveret en særlig kadetuniform og får lov til at komme prøve kræfter med noget af politiets udstyr, fx en politi-radio.

Efter intro-ugen vil der være ugentlige politikadet-møder, hvor det fællesskab og den viden, de unge har fået, bliver udviklet og styrket. Aktiviteterne til de ugentlige møder kan fx være besøg på plejehjem, dør til dør-runder med information til borgere om fx tyverisikring eller indsatser i området, udflugt til politimuseet, politigården, førstehjælpskursus eller brandmandskursus.

- Hvidovre Kommune har i forvejen et godt samarbejde med Vestegnens Politi, og vi har – bl.a. i SSP-regi – en lang række indsatser i gang for at forebygge kriminalitet blandt unge, siger borgmester Helle Adelborg. – Men jeg er sikker på, at politikadet kan noget helt særligt med at styrke selvværdet hos de unge, give meningsfyldt fællesskab og stolthed.   

Mest Læste

Annonce