Robot tager skraldet på plejecenteret

Velfærd

07/09/2017 15:56

Nick Allentoft

Roberta er en servicerobot, som hjælper med affaldshåndtering. Robotten kan programmeres til at køre en fast rute eller tilkaldes ved behov via I-pad eller telefon.
Sundheds- og Omsorgsudvalget i Ikast-Brande Kommune har den 03-11-2016 besøgt plejecentret Engparken i Brande for at se Robotten MiR100 også kaldet Roberta i aktion. Roberta er en servicerobot, som hjælper med affaldshåndtering. Robotten kan programmeres til at køre en fast rute eller tilkaldes ved behov via I-pad eller telefon. 

Læs mere om OPI

Følg vores store tema med fokus på offentlig-privat-innovationssamarbejde, OPI. Klik her.

Ruth Juhl Jensen som er leder af Engparken fortalte om erfaringerne fra projektet, herunder, at borgerne er trygge ved ”Roberta”, da den kører og taler roligt og holder tilbage for mennesker og genstande. En af beboerne på Engparken sagde ”Den er god nok og taler pænt til os”. Fælles udvikling I projektperioden har Engparken samarbejdet med et lokalt firma om at få ”Roberta til at fungere optimalt, så den kører i det rigtige tempo, har den rigtige standard rute og holder stille på hver afdeling, så personalet har tid til at fylde skrald på Robottens vogn. Den største udfordring i testperioden har været at få robotten til selv at tage elevatoren. Der udvikles stadig på at optimere udnyttelsen af ”Roberta blandt andet skal flere medarbejdere kunne tilkalde ”Roberta” til en opgave. 

”Roberta” har været med til at mindske lugtgenerne i forhold til affald på Engparken og det er derfor også aftalt, at lignende løsninger med servicerobotter skal tænkes ind i forbindelse med ombygninger og nybyggeri på plejecentrene i Ikast-Brande Kommune.  Det er desuden en fordel, at personalet nu ikke behøver forlade afdelingen, når der skal tømmes skraldespande, så de kan blive tæt på borgerne.   

Et OPI samarbejde Sundheds- og Omsorgsudvalget har som en del af Byrådets vision 2016 haft et ønske om at afprøve en servicerobot på et plejecenter i Kommunen og Engparken havde en problemstilling omkring lugtgener i forbindelse med affaldshåndtering, som der var behov for at finde en løsning på. Dette har været baggrund for projektet, som er foregået via en OPI aftale. OPI er en samarbejdsmodel for, hvordan offentlige og private aktører kan arbejde sammen om at skabe nye innovative løsninger   Roberta er ikke alene Det er ikke kun affaldsrobotten som hjælper med at gøre hverdagen nemmere for både borgere og personale på plejecentrene i Ikast-Brande Kommune. Der er også bl.a. skylle- tørre toiletter, robotstøvsugere, spiserobotter og smarte senge.    Udgivet første gang 11. november 2016  

Mest Læste

Annonce