Ny kulturaftale i hovedstadsområdet

Velfærd

19/04/2016 13:18

Nick Allentoft

15 hovedstadskommuner er gået sammen om Kulturmetropolen.
Den 8. april blev hovedstadsområdets nye kulturaftale, Kulturmetropolen 2016-19, vedtaget politisk. Kulturaftalen er et samarbejde mellem 15 kommuner i hovedstadsområdet, der har til formål at udvikle og synliggøre regionen som en attraktiv, innovativ og samlet kulturmetropol til glæde for regionens borgere såvel som besøgende. Kulturminister Bertel Haarder underskrev aftalen den 10. marts 2016. Det politiske formandskab er placeret i Ishøj Kommune.

Kulturmetropolen - en samlet kulturregion, der sætter borgeren i centrum

´Borgerne er ligeglade med kommunegrænserne. De går efter de gode kulturoplevelser. Derfor går vi sammen for at styrke kulturlivet i regionen yderligere. Med Kulturmetropolen sætter vi kulturmetropolens borgere i centrum og sikrer, at de mærker effekterne ved at være borger i en sammenhængende kulturmetropol med flere og bedre kulturtilbud, ´ udtaler Sengül Deniz, udvalgsformand for kultur- og fritidsudvalget i Ishøj Kommune og politisk formand for Kulturmetropolen.   Det er en enig politisk styregruppe, bestående af kulturudvalgsformændene fra samtlige 15 kommuner, der har besluttet, at Kulturmetropolen skal realiseres i kraft af følgende 3 indsatser:   1)    Musikmetropolen Der skal udvikles en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft gennem udvikling af talenter – både elite og bredde samt udvikling af events, scener, kreative og forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen. Roskilde Kommune er hjemkommune.   2)    Unge i samskabelse med kulturlivet Kulturmetropolen skal arbejde for at øge de unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive medborgere samt udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører. Køge Kommune er hjemkommune.   3)    Festivaler og events Kulturmetropolen skal understøtte udviklingen af nye regionale festivaler og events samt udbredelsen og udviklingen af eksisterende, der samler og brander kulturregionen som en festival- og eventregion for både borgere og kulturturister. Projektledelsen ligger i Kulturaftalesekretariatet.   Baggrund - hent aftalen her Kulturaftalen, Kulturmetropolen 2016-19, bygger ovenpå erfaringerne fra den seneste kulturaftale, KulturMetropolØresund 2012-15, og videre på kulturmetropolens 10 – årige vision om at gå fra at være et bynetværk til en sammenhængende kulturmetropol.    De deltagende kommuner er: Albertslund, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre og Stevns.   Kulturaftalesekretariatet er placeret i Ishøj Kommune.   Citater fra Kulturmetropolens politikere   ´Musik er det, der binder os sammen, og når vi har så spirende en talentmasse i Danmark, skal vi selvfølgelig understøtte det. Det gør vi både ved at hjælpe de store talenter på vej, men også ved at styrke indsatsen i det brede talentlag. Derudover har vi en lang række spillesteder og scener ude i regionen, der til hverdag gør et stort stykke arbejde for at tiltrække publikum og udvikle nye koncertoplevelser. Dette vil vi binde sammen ved at skabe en fælles platform for udvikling, viden og samarbejde til glæde for borgerne derude. Med denne indsats tror vi også på, at vi kan styrke Kulturmetropolens musikprofil i den stigende internationale konkurrence´, Birgit Pedersen, udvalgsformand for kultur- og idrætsudvalget, Roskilde Kommune.   ´De unge er vores fremtid. Derfor er det helt naturligt, at vi satser på de unge kulturentreprenører og støtter dem såvel som hjælper dem på vej til at blive morgendagens kulturmagere. Kulturmetropolen skal være en attraktiv region for alle unge, lige meget om du bor I Køge, Halsnæs eller Helsingør. Og det gør vi ved at skabe fælles rammer og muligheder for at uddanne sig som kulturentreprenør, alt i mens de udvikler nye kulturinitiativer i tæt samspil med metropolens kulturinstitutioner – om det være sig de lokale biblioteker, museer, kulturhuse eller de store nationale spillere´, Anette Simoni, udvalgsformand for kultur- og idrætsudvalget, Køge Kommune.   ´Festivaler og events har potentialet til at samle og markere kommunerne som en Kulturmetropol. Fra den sidste kulturaftale har Kulturmetropolens kulturinstitutioner, museer og biblioteker god erfaring med at samarbejde med store eksisterende festivaler så som Golden Days og CPH:DOX om at udvikle nye og spændende kulturtilbud til borgerne i hele regionen. Vi vil bygge ovenpå denne erfaring, udvikle nye festivaltiltag og gøre brug af hinandens faciliteter. Vi skaber netop den kulturregionale sammenhængskraft ved at tilbyde flere og bedre aktiviteter for vores borgere, tiltrække nye målgrupper på tværs af kommunegrænser og gøre os attraktive indenfor kulturturismen og på kulturscenen´, Sengül Deniz, kulturudvalgsformand Ishøj Kommune og politisk formand for Kulturmetropolen.

Mest Læste

Annonce