Københavns Kommune overrasket over afgørelse i Farvergade-sag

07/12/2012 14:00

Københavns Kommune

Østre Landsret har i dag truffet afgørelse i den såkaldte Farvergade-sag. Retten slog fast, at Københavns Kommune ikke får medhold i sagen mod Arbejdsmarkedsstyrelsen. Afgørelsen får dog ingen konsekvenser for Københavns ledige.

Sagen går tilbage til 2010 og handler om, hvorvidt Københavns Kommune måtte modtage høj refusion for et særligt beskæftigelses-tilbud. Arbejdsmarkedsstyrelsens oprindelige krav mod Københavns Kommune lød på tilbagebetaling af 390 mio. kr. Et krav som dog senere blev reduceret kraftigt til først 65 mio., dernæst 60 mio. kr., efter Københavns Kommune gik ind i sagen.

Selvom det sidste år lykkedes at reducere Arbejdsmarkedsstyrelsens krav kraftigt, er Københavns Kommunes advokat Anders Valentiner-Branth, partner i Horten advokatfirma, overrasket over Landsrettens afgørelse.

“Sagen vedrørte oprindeligt 390 mio. kr., dernæst 65 mio. kr., som under retssagen yderligere er reduceret til 60 mio. kr. Jeg har anbefalet kommunen at føre denne sag, fordi kommunen efter min opfattelse har mange gode argumenter. Østre Landsret er nået frem til, at kommunen ikke skal have medhold i den sidste del af sagen. Nu skal jeg og kommunen have tid til at sætte os grundigt ind i dommens præmisser og drøfte det videre forløb”, siger advokat Anders Valentiner-Branth.

Også direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Thomas Thellersen Børner, er overrasket:

“Farvergade-tilbuddet var et godt og effektivt tilbud, som har hjulpet mange i job. Nu vil vi læse dommen grundigt igennem sammen med vores advokat og overveje, hvad vi gør. Vi vil under alle omstændigheder fortsat udvikle og intensivere vores indsats med at få ledige københavnere i job”, siger Thomas Thellersen Børner.

Mest Læste

Annonce