København: Flere penge skal holde børn med særlige behov i folkeskolen

Uddannelse

02/4/19 8:43

Nick Allentoft

En stor stigning i børn med særlige behov får Københavns Kommune til at investere 17,5 mio. kr. i at styrke indsatsen inden børnene indstilles til specialtilbud.

Følgende er en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

Kommunen afsætter nu samlet set 39 mio. kr. ekstra til arbejdet med børn, der har diagnoser eller særlige behov, i både dagtilbud og skoler.

Det har partierne bag budgetaftalen på Københavns Rådhus netop aftalt. Baggrunden er, at der over de seneste år har været en markant stigning i antallet af børn med diagnoser og særlige behov både på landsplan og i København.  

De mange ekstra børn med behov for et specialtilbud lægger et stort pres på kommunernes økonomi og et stort pres på de enkelte skolers og dagtilbuds faglighed i forhold til at håndtere opgaven.

Nyhedsbrev 2

100.000 mennesker læser med hver måned. Skal du være den næste? 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

Det er gratis 

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:

”Alle børn fortjener et godt dagtilbud eller skoletilbud. Også de børn, som har behov for en særlig pædagogisk eller undervisningsmæssig indsats. Den store stigning i antallet af børn med diagnoser og særlige behov lægger et stort pres på både vores specialskoler og vores almene skoler. Derfor er det vigtigt, at vi nu investerer i indsatsen, så skolerne står godt rustet til arbejdet med specialundervisning og inklusion i de kommende år.”

Der er afsat 21,8 mio. kr. i 2019 til at betale for de mange ekstra børn, der har behov for et specialtilbud. Der ses særligt en stor stigning i børn med ADHD og autisme.

Desuden er der afsat 17,5 mio. kr. til at styrke den eksisterende indsats for børn med særlige behov i skoler og dagtilbud.

Flere inklusionspædagoger og styrket support

De penge går bl.a. til at ansætte flere inklusionspædagoger på skolerne, styrke ressourcecentrene, styrke specialsupporten til lærere og pædagoger, bedre klasserumsledelse og ved at bruge de fleksible tilbud endnu bedre.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:

”Vi kan se, at nogle skoler har langt større succes med at inkludere børn med særlige behov i den almindelige undervisning end andre skoler med samme elevgrundlag. Derfor er det meget vigtigt, at vi lærer af hinanden. Vi skal have bredt læringen fra de mest vellykkede inklusionstiltag ud på alle skoler. Det fortjener både lærerne, pædagogerne og de børn, som har særlige behov.”  

Børne- og Ungdomsforvaltningen har fået foretaget en analyse af specialområdet, der viser, at der er markant forskel på, hvor stor en andel af børnene, der visiteres til specialtilbud også mellem skoler, der har ens forudsætninger i forhold til elevsammensætningen.

I stedet for at henvise eleverne til specialskoler i helt andre rammer, har nogle skoler succes med fastholde børn med særlige behov på skolen eksempelvis gennem nogle af de fleksible tilbud som BUF-flex.

Kurven skal knækkes

Et BUF-flextilbud gives til elever, som er i målgruppen til en plads på en specialskole eller specialklasserække, og som samtidig kan profitere af at forblive i almenskolen med tildeling af særlige ressourcer til at lave en ekstraordinær indsats for eleven. En skole får 100.000 kr. ekstra til en elev i BUF-flex udover den almindelige elevtakst.

Hvad er DenOffentlige for et medie?

Læs om, hvad der sker på DenOffentlige, og få ideer til, hvordan du kan være med.

Vi samler artikler om og fra DenOffentlige lige her.

Derfor er målsætningen nu, at investeringen i inklusionsarbejdet på sigt skal være med til at bremse stigningen i elever, der henvises til specialskoler og specialdagtilbud.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:

”Det er afgørende at knække kurven, så vi ikke bare fortsætter med at sende stadigt flere børn i specialtilbud. Hvis stigningen fortsætter som nu, vil man skulle hente pengene fra de almene skoler og dagtilbud. Med tanke på hvor presset økonomien i landets kommuner er, og at vi har udsigt til et børneboom i de kommende år, så er vi nødt til at investere i inklusionsindsatsen, hvis specialområdet ikke skal udhule folkeskolens økonomi.”

 

FAKTA

 

Stor stigning i børn med særlige behov

Andelen af børn med diagnoser eller særlige behov vokser markant på landsplan

 • Andelen af børn under 15 år, der får en diagnose som fx autisme, angst og ADHD er steget fra fire til ni procent fra 2010 til 2017, viser en analyse fra KL
 • Andelen af børn, som bliver visiteret til specialtilbud i København vokser også markant
 • Antallet af nye indstillinger til specialundervisning i Københavns Kommune er steget fra 424 børn i skoleåret 2015/16 til 561 børn i 2017/18
 • Udgifterne til specialtilbud i København er samlet set vokset med 130 mio. kr. fra 2015 til 2018
 • Udgifterne til specialtilbud og fleksible tilbud på skoleområdet er vokset med 87 mio. kr. fra 2015 til 2018
 • Der er kommet 408 flere elever i specialtilbud og fleksible tilbud på skoleområdet (6-17 år) i København fra 2015 til 2018
 • Udgifterne til specialtilbud på dagtilbudsområdet er vokset med 43 mio. kr. fra 2015 til 2018
 • Der er kommet 209 flere børn i specialtilbud på dagtilbudsområdet (0-6 år) i København fra 2015 til 2018

 

København investerer i arbejdet med børn med særlige behov

Partierne bag budgetaftalen i København har netop afsat 39 mio. kr. ekstra til arbejdet med børn med særlige behov, samt 21 mio. kr. til byggeri af ny kapacitet på specialområdet.

 • 21,8 mio. kr. i 2019 til at finansiere merudgifter som følge af det stigende antal børn med behov for et specialtilbud.
 • 17,5 mio. kr. i 2019 til indsatser, der på sigt kan bremse andelen, der visiteres til specialtilbud.
 • 2,1 mio. kr. til planlægning og tidlig etablering af 6 specialdaginstitutionsgrupper på Ragnhildsgade, Nørrebro.
 • 19,2 mio. kr. til leje af pavilloner til specialundervisning ved Kirsebærhaven Skole og ved Skolen i Charlottegården.

 

Der afsat penge til følgende indsatser i 2019

Størstedelen af de 17,5 mio. kr., der afsættes til at styrke indsatsen skal direkte ud til skolerne med henblik på at understøtte skolernes arbejde med inklusion.   

 • Styrkelse af skolernes ressourcecentre og systematik og flere ressourcer til inklusionsindsatsen i form af f.eks. inklusionspædagoger, herunder understøttelse af lærerteam og skolernes arbejde med de fleksible tilbud (6-17 år) 5,5 mio. kr.
 • Udbredelse, fokusering og styrkelse af kompetencecentrenes arbejde med henblik på at matche de udfordringer som institutioner og skoler står med (f.eks. inkluderende læringsmiljøer, autisme, læse- og skrivevanskeligheder), og styrke partnerskaber mellem special- og almentilbud 0-17 år 2,0 mio. kr.
 • Styrkelse af den tidlige indsats i dagtilbuddene, herunder både de indsatser, der finder sted i almene dagtilbud og basispladser samt styrket samarbejde mellem dagtilbud og skole 1,0 mio. kr.
 • Styrkelse af specialsupportens indsatser som understøtter inkluderende læringsmiljøer og tidlige grupperettede indsatser i samspil med pædagoger og lærere (0-17 år) 5,7 mio. kr.
 • Styrkelse og kvalitetsudvikling af de fleksible indsatser, herunder mere systematisk opfølgning, brug af evidensbaserede metoder og adgang til de rette kompetencer (6-17 år) 1,5 mio. kr.
 • Systematisk opfølgning og ledelsesinformation, herunder bedre data for børnenes læring og trivsel og videndelen af gode erfaringer som grundlag for udvikling af praksis (0-17 år) 1,25 mio. kr.
 • Styrket visitations- og revisitationspraksis på 0-17-årsområdet, herunder forenkling af sagsgange 0,5 mio. kr.

Annonce