Træning giver flere kræfter til ældre i København – år efter år

18/01/2013 12:48

Københavns Kommune

Hjælp til at kunne klare den støvede reol, hårvasken eller trapperne selv er godt givet ud. En ny undersøgelse viser, at mange ældre københavnere, der gennemfører et træningsforløb, stadig kan klare sig selv 12 måneder efter.

I dag kan ældre københavnere få træning af terapeuter og hjemmehjælpere i stedet for udelukkende traditionel hjemmehjælp. Og det virker, både på kort og lang sigt, når hjemmeplejen ændrer passiv hjælp til aktiv og inddrager de ældre i at kunne klare rengøringen, madlavningen og andre gøremål selv. Det viser en ny evaluering.

Som en af de første kommuner i landet har Københavns Kommune målt på, hvordan ældre, der modtager træning og vejledning i hjemmet – også kaldet hverdagsrehabilitering – klarer sig på langt sigt. Og resultaterne er opløftende. Seks ud af ti, der har gennemført et forløb, er forsat helt eller delvist selvhjulpne et år efter.
- Vi har i længere tid vidst, at de ældre får flere kræfter og klarer sig godt lige efter træningens ophør. Og jeg er rigtig tilfreds med, at vi nu har vished for, at vores model her i København også er langtidsholdbar - og at vi er på rette vej, siger sundheds- og omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen (SF).
 

Rette hjælp er afgørende for succes
Grundtanken i Københavns Kommune er, at ældre skal have hjælp og støtte til at forblive ’herre i eget liv’ så længe som muligt. Samtidig skal de svageste borgere, der ikke kan klare hverdagens gøremål selv, sikres en tryg og aktiv alderdom på anden vis.
- Det er helt afgørende for borgernes livskvalitet, at de får den rette hjælp. Det er jo ikke alle ældre, der kan eller skal trænes op til at kunne klare alting selv. Nogle har måske mere brug for vedligeholdende træning, for en besøgsven eller andre tilbud til at forebygge ensomhed og isolation. Her skal vi som kommune finde den hjælp, der passer bedst til en enkelte borger, understreger Ninna Thomsen.
 

Seks ud af ti bliver selvhjulpne
Den nye evaluering af Københavns Kommunes hverdagsrehabilitering blev offentliggjort i december 2012. Udover at pege på en større grad af selvhjulpenhed melder borgerne også om et forbedret aktivitetsniveau på langt sigt. Ifølge evalueringen kan to ud af tre klare flere ting i hjemmet med mindre besvær end før træningen.


 

Fakta:

Uddybning af tal fra Københavns Kommunes evaluering af hverdagsrehabilitering:

 • I pilotprojektet 2010/2011 blev ca. 60 procent ud af 90 evaluerende borgere helt eller delvist selvhjulpne – og er det fortsat et år efter.
   

 • I 2012 blev 57 procent ud af 554 evaluerede borgere helt eller delvist selvhjulpne Evalueringen dækker over perioden 1. januar 2012 til 31. august 2012.
   

 • Både i pilotprojektet og i 2012 oplever to ud af tre evaluerende borgere, at deres aktivitetsniveau og funktionsevne forbedres efter endt træningsforløb. Ifølge pilotprojektet varer effekten ved 12 til 18 måneder efter træningsforløbets ophør. Samlet set blev der ( i pilotprojekt og i 2012) målt på 124 borgere.

 • Set over et år skønner Københavns Kommune at kunne spare 11 til 15 mio. kroner som følge af hverdagsrehabilitering. Beregningerne er dog komplekse og skal tages med et forbehold.
   

 • I 2013 tilbyder Københavns Kommune to former for hverdagsrehabilitering: Vejledning i personlige og praktiske opgaver, hvor en en fysio- eller ergoterapeut instruerer borgerne i forskellige redskaber og teknikker, som støtter dem i at kunne klare hverdagen selv. Og træning, hvor en social- og sundhedsmedarbejder træner de ældre i eget hjem.

Mest Læste

Annonce